Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Articles

Geplaatst op maandag, april 29, 2013 - 3:39pm

Fonds 1818 maakt vanaf 2012 systematisch meta evaluaties.

Geplaatst op maandag, april 29, 2013 - 3:38pm

 

Fonds 1818 werkt op zeer diverse terreinen samen met andere organisaties. Op deze manier worden krachten gebundeld en expertise gericht ingezet.

Geplaatst op maandag, april 29, 2013 - 3:37pm

Fonds 1818 staat bloot aan een aantal risico’s, al lijken die geringer in aantal dan de risico’s van een commerciële onderneming of een wervend fonds.

Geplaatst op maandag, april 29, 2013 - 3:32pm

In 1992 verkocht de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage de bankactiviteiten aan de VSB-groep, die vervolgens is opgegaan in het Fortis-concern. De betaling vond plaats in aandelen.

Geplaatst op maandag, april 29, 2013 - 3:32pm

Uit het beleggingsstatuut van Fonds 1818 vloeit het financiële kade

Geplaatst op maandag, april 29, 2013 - 3:31pm

De missie van Fonds 1818 stelt voorop dat mensen zelfstandig en gelijkwaardig kunnen deelnemen in het maatschappelijk leven. Deze doelstelling is de komende jaren onverminderd actueel.

Geplaatst op maandag, april 29, 2013 - 3:30pm

Fonds 1818 belegt een aanzienlijk kapitaal en verstrekt op grond van het rendement daarvan donaties, garanties e.d..

Geplaatst op maandag, april 29, 2013 - 3:29pm

In de donatiebegroting wordt aangegeven welke bedragen per aandachtsgebied beschikbaar zijn. Deze zijn geplaatst naast de begroting van 2012 en de daadwerkelijk toegekende donaties uit 2012.

Geplaatst op maandag, april 29, 2013 - 3:29pm

Het totale aantal aanvragen steeg in 2012 naar 1900. Dat is een groei van 2,15% ten opzichte de 1860 aanvragen van 2011. In dat jaar daalde het aantal aanvragen juist. (2010 ->1880 aanvragen).

Geplaatst op maandag, april 29, 2013 - 3:28pm

Kerngetallen 2012:

Eigen vermogen                              € 458.018.404,-

Geplaatst op maandag, april 29, 2013 - 3:28pm

Toelichting op de Verkorte Balans en de Staat van Baten en Lasten

Geplaatst op maandag, april 29, 2013 - 3:27pm

Hier vindt u de geconsolideerde jaarrekening van Fonds 1818 over 2012 als:

Geplaatst op maandag, april 29, 2013 - 3:23pm
Geplaatst op maandag, april 29, 2013 - 3:21pm

 

Geplaatst op maandag, april 29, 2013 - 3:16pm

De positie van bestuur en directie zijn geregeld in de 

Abonneer op Articles

U bent hier