Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Samenwerkende fondsen voor ouderen 2012

 

Om het vinden van financiering voor projecten bestemd voor ouderen te vergemakkelijken is in 2009 Fondsen voor Ouderen ontwikkeld. Dit is een samenwerking tussen acht landelijk werkende fondsen die ouderen (mede) als doelgroep hebben. Via de website www.fondsenvoorouderen.nl kan een potentiële aanvrager gemakkelijk bepalen bij welk fonds zijn aanvraag kans maakt. Dit gebeurt door het invullen van een eenvoudige multiple choice vragenlijst. Op basis hiervan geeft de computer aan welke fondsen het beste bij het project passen. De aanvrager kan bij ieder fonds een aanvraag indienen. Dit in tegenstelling tot het Jeugdvakantieloket waar alle budgetten zijn gebundeld en één aanvraag volstaat.

Bij vrijwel alle zoekopdrachten via de site komt RCOAK als meest passende fonds uit de bus op de voet gevolgd door Sluyterman van Loo en R.C. Maagdenhuis. Fonds 1818 sluit de rijen. Dit is niet onverwacht. www.fondsenvoorouderen.nl is een landelijke site. De andere fondsen opereren landelijk. Fonds 1818 wordt alleen gevonden wanneer de aanvrager aangeeft dat zijn project betrekking heeft op de regio Haaglanden.

Fondsen voor Ouderen bestaat uit Fonds 1818, Fonds NutsOhra, Fonds Sluyterman van Loo, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Nationaal Ouderenfonds, RCOAK, Skanfonds en Stichting het R.C. Maagdenhuis. In 2009 sloot het VSBFonds zich aan. In 2010 het Sint Laurensfonds.

U bent hier