Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Natuur & Milieu

Het budget voor 2013 voor Natuur & Milieu is vastgesteld op € 2.280.000,-, dit is € 480.000,- meer dan de uiteindelijke begroting van 2012. Tussentijds is de begroting Natuur & Milieu verhoogd tot € 1,8 miljoen.

Het budget 2013 is opgebouwd uit vier componenten: € 580.000,- voor Natuur, € 300.000,- voor Milieu, € 400.000,- voor het Duurzaamheidstraject en € 1.000.000,- voor Groene Schoolpleinen.

Het traject Natuur & Milieu is nog steeds groeiend, zowel in budget als in aantal gehonoreerde aanvragen. Het programma Groene Schoolpleinen zorgt voor een reusachtige stijging van het aantal aanvragen: 134 in 2012, waarvan slechts een enkele werd afgewezen.

Het aantal natuurprojecten is, evenals in voorgaande jaren, een stuk groter dan het aantal milieuprojecten: (47 tegen 10 gehonoreerde projecten). Anders dan de vorige jaren lagen de donatiebedragen van beide onderdelen redelijk ver uit elkaar.

Het grotere aantal natuurprojecten is te verklaren uit het feit dat burgerinitiatieven zich meer op natuur richten dan op milieu. De milieu- en duurzaamheidsprojecten worden toch vanwege hun ingewikkelder aard eerder opgezet door professionele instellingen, terwijl iedere buurtorganisatie, school, welzijnsclub makkelijk een natuurproject kan realiseren.

 

 

Begroot 2012

Gerealiseerd 2012

Begroot 2013

Natuur

€ 450.000

€ 556.552

€ 580.000

Groene schoolpleinen

€ 550.000

€ 1.266.278

€ 1.000.000

Milieu

€ 350.000

€ 141.488

€ 300.000

Duurzaamheidstraject

€ 250.000

€ 166.744

€ 400.000

Totaal

€ 1.450.000

€ 2.131.062

€ 2.280.000

 

U bent hier