Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Mr. R.G. Mazel

Mr. R.G. Mazel
Geboren 1947. Benoemd 1 januari 2012
Jaar van aftreden uiterlijk 2021

Voormalige hoofdfunctie:

Plv. directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, tevens Hoofd Wetgeving Staatsinrichting en Grondrechten.
 

Nevenfuncties:

1999- nu  Bestuurslid stichting Sluyterman van Loo, stimuleringsfonds voor ouderenprojecten, een vermogensfonds (± € 60 mln) dat ouderenbeleid bevordert en financiert
2000- nu  Lid Raad van Toezicht Zorggroep De Residentie in Den Haag; na fusie sinds 1-1-2011 Secretaris Raad van Toezicht Stichting Saffier De Residentiegroep in Den Haag, een zorginstelling met 8 verzorgingstehuizen en verpleeghuizen (± 1400 personeelsleden, “omzet” ± € 70 mln); lid remuneratiecommissie en financieel-juridische (bouw)commissie
2001- nu  Voorzitter Bezwarenadviescommissie Kadaster (rechtspositiezaken)
2003- nu  Lid Bezwarenadviescommissie gemeente Midden-Delfland (alles behalve rechtspositie)
2006- nu  Plv. Voorzitter Bezwarenadviescommissie Ministerie van OCW (rechtspositiezaken)
2011- nu  Lid College van Beroep van de Stichting Garantiewoning

U bent hier