Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Koren Zingen voor Ouderen

Koren kunnen podiumervaring opdoen en wat extra's verdienen. Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen hebben een gezellige voorstelling. Op die manier dient het project Koren Zingen voor Ouderen meerdere doelen.

In de loop der jaren heeft Koren Zingen voor Ouderen zich uitgebreid. Ook enkele muziekgroepen, dansgezelschappen en toneelgroepen treden op.

Per optreden ontvangt het koor van Fonds 1818 een vergoeding van € 275,-.
De zorginstellingen ontvangen promotiemateriaal zodat zij het optreden in het huis kunnen aankondigen.

2012

In 2012 heeft weer een flinke groei heeft plaatsgevonden in het aantal uitvoeringen (10%). Ook in het aantal deelnemende koren en zorginstellingen zit na ruim tien jaar ‘Koren zingen voor Ouderen’ nog steeds een lichte groei! Bijzonder is en blijft de hoge participatiegraad. Bij zorginstellingen 92% en bij koren 82%. Het totaal aantal koorleden van de ingeschreven koren bedraagt ongeveer 12.250 (ruim 1.000 meer dan afgelopen jaar).

 

2009

2010

2011

2012

Uitvoeringen

739

803

816

897

Zorg- en ouderenorganisaties aangemeld

172

178

171

183

Zorg- en ouderenorganisaties deelgenomen

154

158

163

169

Koren aangemeld

317

337

367

393

Koren deelgenomen

259

272

294

322

De reacties van zowel koren als zorginstellingen blijven gevraagd en ongevraagd vrijwel zonder uitzondering positief. Regelmatig ontvangen we bedankjes per post, e-mail en telefoon. Aan deze evaluatie is een artikel uit het huisblad van het zorgcentrum van het Visserhuis toegevoegd als voorbeeld van wat we af en toe ontvangen. De enkele negatieve reacties hebben te maken met het feit dat koren buiten het project ‘Koren zingen voor Ouderen’ om, vrijwel niet meer aan bod komen bij zorginstellingen.

Een andere bijzonder en negatief aspect is en blijft dat koren en zorginstellingen al voor de definitieve start van het project afspraken met elkaar maken voor het komende jaar, zodat koren en zorginstellingen die wel netjes wachten tot ze de definitieve lijsten binnenkrijgen soms achter het net vissen. Opmerkingen hierover in onze communicatie helpen wel, maar kunnen dit ‘handdoeken leggen’ gedrag niet geheel voorkomen. Op de website van Fonds 1818 hebben we duidelijk de spelregels van ‘Koren zingen voor Ouderen’ gezet, opdat er zo min mogelijk misverstanden kunnen zijn.

Opvallend is dat afgelopen jaar is gebleken uit contacten met contactpersonen van koren dat voor sommige kleinere koren de inkomsten uit het project ‘Koren zingen voor Ouderen’ noodzakelijk zijn om het hoofd financieel boven water te houden. O

De totale kosten, inclusief de promotiekosten (affiches), bedroegen in 2012 € 256.719,50. Aangezien we ‘maar’ een bedrag van € 250.000 hadden gereserveerd voor 2012 is het tekort van € 6.719,50 ten laste gekomen van de algemene donatiekosten.

>> Meer informatie

U bent hier