Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Jeugdvakantieloket

In 2009 startten een aantal fondsen in de regio Den Haag het Jeugdvakantieloket. Deelnemende fondsen zijn Stichting Boschuysen, Fonds 1818, Stichting Levi Lassen, Fonds Schiefbaan Hovius, Rooms Katholiek Wees en Oude Liedenhuis, Stichting Liduina Fonds, Katholieke Stichting Jongerenbelangen en Stichting "Pape-Fonds". In 2010 is Stichting A.L.H.J. van Ravesteyn Fonds toegetreden tot het Jeugdvakantieloket.

Het Jeugdvakantieloket is bestemd voor organisaties uit Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk die kampen en/of vakantieactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties uit deze regio. Via de website www.jeugdvakantieloket.nl kunnen zij een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen bij de deelnemende fondsen.

Het voordeel van het Jeugdvakantieloket is dat de aanvrager niet met alle fondsen afzonderlijk maar met één loket te maken heeft. Dus één punt om de aanvraag naar toe te sturen, één punt om vragen te stellen en één punt om de verantwoording aan te zenden.

Het Jeugdvakantieloket ontving in 2009, 51 aanvragen voor vakantieactiviteiten voor kinderen in een achterstandspositie in de gemeenten Den Haag, Voorburg-Leidschendam, Rijswijk en Wassenaar. Al deze aanvragen zijn gebundeld onder het Jeugdvakantieloket (interne link evaluatie Jeugdvakantieloket). In 2010 steeg het aantal aanvragen tot 71. Een aantal hiervan zijn gecombineerde aanvragen. Dat wil zeggen één aanvraag voor meerdere kampen en/of activiteiten.

In 2009 was € 377.500,- beschikbaar. Hiervan is € 290.813,- toegezegd. De onderbesteding is mogelijk te danken aan het grote enthousiasme van de fondsen bij de start waardoor het benodigde budget wat ruim is ingeschat. Het overschot is pro rata teruggestort naar de deelnemende fondsen. Het Jeugdvakantieloket ziet de onderbesteding dan ook niet als een probleem. Er is niet gebleken dat activiteiten in de regio geen doorgang konden vinden in verband met geldgebrek. De bijdrage van de fondsen aan het loket voor 2010 is met 10% naar beneden bijgesteld. In 2010 is een totaalbedrag van € 337.000,- beschikbaar.

U bent hier