Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Investeringen vanwege de missie

In de strategische beleggingsmix van Fonds 1818 is een ruimte van 5% voorzien voor investeringen vanwege de missie. Het gaat om investeringen die zowel een duidelijk maatschappelijk rendement hebben, als een financieel rendement. Het onderscheid met donaties is dat daarvan geen financieel rendement wordt verwacht.

Voor investeringen vanwege de missie geldt een aparte beslissingsprocedure waarbij de Adviescommissie Beleggingen en, bij hoge investeringen, het bestuur een rol spelen. Bij alle investeringen wordt een externe deskundige ingeschakeld, die het bedrijfsplan beoordeelt.

Eind 2009 waren de volgende investeringen gedaan:

1. Den Haag Centraal, weekblad voor Den Haag: € 175.000 in aandelen en converteerbare obligaties en een garantstelling bij een lening van de ASNbank van € 100.000

2. Stadsherstel Den Haag: obligatielening van € 500.000

3. Tuk Tuk Factory: een garantstelling bij een lening van de ASNbank van € 100.000

4. Oikocredit: aankoop aandelen voor € 1 mln

5. Acumen Fund: toezegging gedaan voor de aankoop van € 500.000, de helft in senior notes en de helft als subordinated loan. Daarvan is € 150.000 opgevraagd.

6. Sinds 2009 wordt ook Het Nutshuis, het oude hoofdkantoor van de Nutsspaarbank, begrepen onder de investeringen vanwege de missie. Het Nutshuis staat op de balans voor een bedrag van € 6,5 mln.

Aan het eind van het verslagjaar was in totaal 1,9% van het vermogen belegd in investeringen vanwege de missie.

U bent hier