Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Groene Schoolpleinen

 

Het programma Groene Schoolpleinen (GSP) heeft in het jaar 2012 volop de aandacht van het traject Natuur & Milieu opgeëist. Dit jaar werd de laatste regio aangeschreven: de basisscholen uit de regio’s Delft en Zoetermeer werden uitgenodigd voor inspiratiebijeenkomsten en konden zich tot eind van 2012 aanmelden voor het programma. Van de 91 scholen uit de Delftse en Zoetermeerse regio hebben zich er 46 ingeschreven. Deze scholen hebben nu tot eind van dit jaar om hun definitieve plannen in te dienen.

Van de 245 aangeschreven scholen uit de regio Den Haag had 67 zich vorig jaar aangemeld voor het programma. Bijna alle 67 maken ook de vervolgstap naar de definitieve plannen, zij het dat een groot aantal van de Haagse scholen uitstel hebben verkregen vanwege aanstaande nieuwbouw of verbouw.

Ook in 2012 is een aantal bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het programma: twee inspiratiebijeenkomsten voor de regio Delft/Zoetermeer alsmede een zeer goed bezochte kennisbijeenkomst op de Internatiol School of The Hague (een school met een prachtig voorbeeldplein). Deze kennisbijeenkomst was bedoeld om de verschillende partijen op dit gebied bij elkaar te brengen: ontwerpers, architecten, keuringsinstanties, scholen, ouders, natuurorganisaties etc. Op de informatiemarkt presenteerde tal van relevante bedrijven en bureaus zich aan elkaar en de aanwezigen. Er werden workshops gegeven over onderwerpen als ontwerp, aanleg, onderhoud en veiligheid van groene schoolpleinen.

Inmiddels is gebleken dat er grote behoefte bestaat aan dergelijke kennisbijeenkomsten. De materie rondom het natuurspelen is taaier dan veel professionals aanvankelijk dachten en men wil graag verder leren, kennis opdoen en delen met anderen, gezamenlijk optrekken. Het fonds wordt inmiddels (ook buiten zijn werkgebied) gezien als een belangrijke factor, als spin in het web en als kenniscentrum. Het is de bedoeling deze verantwoordelijkheid de komende jaren ook te nemen, met name in de vorm van verdere kennisbijeenkomsten.

Naast de website www.groeneschoolpleinen.nl worden ook de Facebookpagina en de nieuwsbrieven goed gelezen en gebruikt. 

 
 

U bent hier

U bent hier