Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Fondsen voor Ouderen

 

Om het vinden van financiering voor projecten bestemd voor ouderen te vergemakkelijken is in 2009 Fondsen voor ouderen ontwikkeld. Dit is een samenwerking tussen acht landelijk werkende fondsen die ouderen (mede) als doelgroep hebben.

Via de website www.fondsenvoorouderen.nl kan een potentiële aanvrager gemakkelijk bepalen bij welk fonds zijn aanvraag kans maakt. Dit gebeurt door het invullen van een eenvoudige multiple choice vragenlijst. Op basis hiervan geeft de computer aan welke fondsen het beste bij het project passen. De aanvrager kan bij ieder fonds een aanvraag indienen.

Fondsen voor Ouderen bestaat uit Fonds 1818, Fonds NutsOhra, Fonds Sluyterman van Loo, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Nationaal Ouderenfonds, RCOAK, Skanfonds, Stichting het R.C. Maagdenhuis, het VSBfonds, het Sint Laurensfonds en de Pius Stichting.

2012

De statistieken van 2012 laten zien dat www.fondsenvoorouderen.nl in de maanden april – juli 2012 gemiddeld 590 bezoekers per maand heeft getrokken en in de maanden september 2012 – maart 2013 865 bezoekers met als ‘topmaand’ september 2012 met 1.132 bezoekers. Wanneer we het over unieke bezoekers hebben, moeten we de maandcijfers met gemiddeld ca. 150 verlagen. Een kwart van de bezoekers heeft de website na het zien van één pagina weer verlaten.

Er zijn momenteel 16.806 zoekopdrachten uitgevoerd. Een jaar geleden waren dat er nog 12.284. In een jaar tijd dus 4.522 zoekopdrachten. Wat opvalt is dat er percentueel amper wat veranderd is in waarop gezocht wordt en wat gevonden wordt. Hieronder een kort overzicht van de soort zoekopdrachten.

Bij 89% van de zoekopdrachten komt RCOAK als mogelijk fonds naar voren kwam, gevolgd door Sluyterman van Loo met 86% en R.C. Maagdenhuis met 60%. Pius Stichting is tot nu toe 13 keer gevonden als mogelijk fonds. In 6% van de zoekopdrachten kwam geen enkel fonds naar voren.

Binnen de thema’s betreft 54% van de vragen Welzijn, gevolgd door zorg met 28%, Kunst met 11% en Zingeving met 7%. Slechts 0,4% van de zoekopdrachten betreft wetenschappelijk onderzoek. Toegepast onderzoek met direct nut voor de ouderen is bij 16% van de zoekopdrachten in het geding.

De vragen betreffen in 82% van de gevallen Nederland en in 7% zowel Haaglanden als Rotterdam. In 1% van de gevallen werd gezocht op Noord-Holland Noord en 0,5% op de Nederlandse Antillen.

U bent hier