Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Fonds 1818 en de crisis

Vanaf het najaar van 2007 is de financiële wereld getroffen door een vertrouwenscrisis. Voor veel beleggers werd duidelijk dat gepresenteerde resultaten waren gebaseerd op veel te optimistische aannames. Gedurende enkele spannende maanden waren banken en andere financiële dienstverleners nauwelijks meer bereid elkaar geld uit te lenen.

Fonds 1818 zat op dat moment in een ombouw van de beleggingen. Vóór 2007 bezat het fonds slechts aandelen (60%) en obligaties (40%). In 2007 is gekozen voor een breder samengestelde portefeuille, waarin naast aandelen (40%) en obligaties (20%), ook onroerend goed (15%), grondstoffen (10%), fund of hedgefunds (10%) en beleggingen vanwege de doelstelling (5%) zijn opgenomen. Vanwege deze overgang was een aanzienlijk deel van de portefeuille ( méér dan 20%) eind 2008 liquide.

Dit hoge percentage liquiditeiten zorgde ervoor dat het Fonds minder dan evenredig werd getroffen door de aanzienlijke daling van met name aandelen. Door de goede spreiding van liquide middelen over banken zijn ook daar geen verliezen opgetreden. De daling van het vermogen in 2008 bedroeg 20%, inclusief € 12 mln aan donaties en kosten. Vanaf de tweede helft van 2009 is de transitie voortgezet en zijn de beleggingen in grondstoffen en hedgefunds uitgebreid. Het fonds blijft terughoudend bij beleggingen in onroerend goed. Eind 2011 was de portefeuille ingericht volgens de strategische verdeling, met uitzondering van onroerend goed (4% t.o.v. 15% gepland) en investeringen vanwege de doelstelling (2% t.o.v. 5% gepland).Bovendien was tijdelijk het percentage aandelen teruggebracht to 35%. In het eerste kwartaal van 2012 is het aandelendeel van de portefeuille teruggebracht naar het strategisch niveau: 40%. In 2012 worden verdere stappen in onroerend goed en investeringen vanwege de doelstelling verwacht.

 

 

U bent hier