Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Fonds 1818<24

 

In 2012 werden er 56 aanvragen ontvangen via Fonds 1818<24. 31 Hiervan werden positief beoordeeld met een totaal donatiebedrag van € 54.011. Aangezien er € 75.000 was gereserveerd voor Fonds 1818<24, is hier sprake van een relatief forse onderbesteding.

In 2012 vond een meta-evaluatie van Fonds 1818<24 plaats. De vraagstelling van deze evaluatie was: Wat is de impact van de donaties van Fonds 1818<24 op de maatschappelijke en culturele ontwikkeling en positie van deelnemende jongeren en wat hebben de initiatieven bijgedragen aan de samenleving? Met hierbij als onderliggende vraag: Is het de -relatief- arbeidsintensieve inzet waard en draagt een donatie daadwerkelijk iets bij aan de ontwikkelkansen van jongeren?

De resultaten van de evaluatie laten zien dat onze donaties bijdragen aan de ontwikkelkansen en positie van jongeren in de samenleving. Ook leveren ze een bijdrage aan de samenleving zelf, ondanks de onervarenheid van jongeren. Vanuit de projectevaluaties in AV blijkt dat 84% van de projecten als (redelijk) geslaagd wordt geëvalueerd. Hiermee kan worden gesteld dat het grootste gedeelte van de jongereninitiatieven redelijk succesvol wordt uitgevoerd.

Fonds 1818<24 brengt een arbeidsintensieve inzet met zich mee van, naar schatting, zo’n € 30.000 op een donatiebudget van € 60.000. Maar er kan worden gesteld dat met een relatief klein donatiebudget grote maatschappelijke en individuele resultaten geboekt worden. De donaties aan ongeorganiseerde jongeren zullen dan ook worden voortgezet en in 2013 zullen de specifieke aanbevelingen uit deze meta-evaluatie worden vormgegeven.

In de meta-evaluatie werd tevens geconcludeerd dat het beoogde budget niet werd gehaald. Als reden hiervoor wordt genoemd de aanscherping van het beleid en de moeilijk grijpbare doelgroep. Met de aanbevelingen op dit gebied vanuit de meta-evaluatie, blijft de ambitie hoog en wordt ook in 2013 een bedrag van € 75.000 voor Fonds 1818<24 gereserveerd.

U bent hier