Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Educatie

In 2012 heeft het fonds binnen educatie 224 projecten behandeld, waarvan 137 positief zijn beoordeeld (61,16 %). Beschikbaar in 2012 was een bedrag van € 1.000.000, dat in juni met € 200.000 is verhoogd. Uiteindelijk is een bedrag van € 663.280,- uitgegeven (gemiddeld per aanvraag € 4841,-). Dit had enerzijds te maken met minder aanvragen, anderzijds is al vroeg in het jaar rekening gehouden met het feit dat een eventuele onderbesteding (ruim € 300.000,-) dit jaar ten goede kon komen aan de stevige overbesteding bij Groene Schoolpleinen.

Bij aanvragen van scholen moet het fonds alert blijven op de vermogenspositie van de schoolbesturen. Als scholen projecten van belang vinden, moeten zij hieraan ook substantieel bijdragen uit hun reguliere schoolbudget. Projecten voor leermiddelen in het regulier onderwijs, zoals digitale schoolborden, worden altijd afgewezen.

Fonds 1818 is één van de weinige fondsen die projecten van scholen in behandeling neemt. Het benutten van kansen en het ontwikkelen van talenten staat binnen het traject Educatie centraal. Het fonds ziet bij projecten graag een actieve rol van de jongeren om wie het gaat. Het traject Educatie richt zich ook in 2013 vooral op projecten waar het verwerven van kennis en ontplooiing centraal staan. Ook dit jaar hebben projecten die ouders bij de schoolervaringen van hun kinderen betrekken, zoals buurtkamers, projecten opvoedingsondersteuning en projecten gericht op niet-westerse ouders, extra aandacht. Veel niet-westerse ouders hebben nog te weinig kennis van het onderwijssysteem en van de rol die zij als ouders op school kunnen en moeten hebben.

Aandachtsgebieden zijn verder sociale veiligheid, mediagebruik jongeren, het inzetten van ‘tutoring’ bij jongeren en mediation door leerlingen op scholen. Ook blijft Fonds 1818 nieuwsgierig naar projecten die de verschillende werelden van jongeren met elkaar verbinden. Een bijdrage moet het verschil kunnen maken, waarbij Speciaal Onderwijs aandachtsgebied blijft.

 

Begroot 2012

Gerealiseerd 2012

Begroot 2013

Primair Onderwijs

€  225.000

     €   99.528

€  225.000

Voortgezet Onderwijs

€  225.000

     € 114.415

€  225.000

Hoger Onderwijs

€    75.000

     €   71.894

€    75.000

Educatie Overig

€  100.000

     €   64.732

€  100.000

Cultuureducatie

€  300.000

     € 258.700

€  300.000

Fonds 1818<24

€    75.000

     €   54.011

€    75.000

Totaal

€ 1.000.000

     € 663.280

€ 1.000.000

Voor het jaar 2013 beschikt het Traject Educatie over een budget van € 1.000.000,-

U bent hier