Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Educatie

Voor het jaar 2012 beschikt het aandachtsgebied Educatie over een budget van € 1.000.000.

In 2011 heeft het fonds binnen educatie 244 projecten behandeld, waarvan 156 positief zijn beoordeeld (63,93 %). Beschikbaar in 2011 was een bedrag van € 1.050.000, uiteindelijk is een bedrag van € 890.325,27 uitgegeven. Onderbesteding was er bij het Primair Onderwijs en Cultuureducatie. Bij aanvragen van scholen moet het fonds alert blijven op de vermogenspositie van de schoolbesturen. Als scholen grotere projecten van belang vinden, moeten zij hieraan ook substantieel bijdragen uit hun reguliere schoolbudget. Projecten voor leermiddelen in het regulier onderwijs, zoals digitale schoolborden, worden altijd afgewezen.

Foto: Delftse Boekenbende 

Fonds 1818 is één van de weinige fondsen die projecten van scholen in behandeling neemt. Het benutten van kansen en het ontwikkelen van talenten staat binnen het traject Educatie centraal. Het fonds ziet bij projecten graag een actieve rol van de jongeren om wie het gaat. Het traject Educatie richt zich in 2012 vooral op projecten waar het verwerven van kennis en ontplooiing centraal staan. Ook dit jaar hebben projecten die ouders bij de schoolervaringen van hun kinderen betrekken, zoals buurtkamers en projecten gericht op niet-westerse ouders, extra aandacht. Veel niet-westerse ouders hebben nog te weinig kennis van het onderwijssysteem en van de rol die zij als ouders op school kunnen en moeten hebben. Ook blijft Fonds 1818 nieuwsgierig naar projecten die de verschillende werelden van jongeren met elkaar verbinden. Een bijdrage moet het verschil kunnen maken, waarbij Speciaal Onderwijs aandachtsgebied blijft. Verder krijgt het fonds steeds meer te maken met aanvragen voor coaching projecten. Hier moet beleid voor worden ontwikkeld.

 

 

Begroot 2011

Gerealiseerd 2011 

Begroot 2012

Primair Onderwijs

€   250.000

€  182.352,00

€  225.000

Voortgezet Onderwijs

€   225.000

€  226.380,00

€  225.000

Hoger Onderwijs

€     75.000

€   61.494,00

€    75.000

Educatie Overig

€    400.000

€ 363.647,00

€  100.000

Cultuureducatie

n.v.t.

n.v.t.

€  300.000

Fonds 1818<24

€    100.000

€   56.451,77

€    75.000

Totaal

€ 1.050.000

€ 890.325,77

€ 1.000.000

 

U bent hier