Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Duurzaamheidstraject

In 2010 is het fonds begonnen met het duurzaamheidstraject richting aanvragers. Het idee achter dit traject is om dat deel van onze aanvragers die duurzaamheid willen verankeren in de bedrijfsvoering, vanuit het fonds een impuls te geven. In het kort komt het erop neer dat aanvragers het aanbod krijgen hun project duurzamer te maken. Vaak gaat dit samen met plannen op het gebied van duurzame investeringen in onroerende goederen. Met deze methode beoogt het fonds een duurzaamheidslag te maken in het hele werkgebied en tevens bewustwording bij de aanvragers te creëren. Het heeft de voorkeur dat de duurzaamheidsmaatregelen zichtbaar zijn voor een breder publiek.

De procedure bestaat er uit dat een (externe) duurzaamheidsadviseur aanvullend op de projectaanvraag een korte scan uitvoert, waaruit een aantal aanbevelingen op het gebied van duurzaamheid voortvloeit. De kosten van de adviseur zijn voor rekening van het fonds. De duurzaamheidsbonus kan vervolgens bestaan uit een extra donatie die maximaal de helft van de ‘reguliere’ donatie bedraagt. De post Duurzaamheidstraject is bedoeld voor dergelijke extra donaties. In 2012 is samen met de externe duurzaamheidsadviseurs een begin gemaakt met het opstellen van een format dat de aanvrager helpt bij het in kaart brengen van de mogelijkheden bij de start van het traject. Dit moet de aanvragers bij aanvang beter voorbereiden op dit, voor stichtingsbesturen soms nog behoorlijk arbeidsintensieve, traject.

2012

Sinds 2010 zijn inmiddels 29 duurzaamheidstrajecten gestart, waarvan 16 zijn beloond met een duurzaamheidsbonus. Aan het begin van 2013 zijn 11 trajecten nog niet vertaald naar een duurzaamheidsaanvraag. Afhankelijk van het type ‘basisaanvraag’ en organisatie kan de vervolgaanvraag lang op zich laten wachten. Tot op heden zijn er echter nog geen organisaties die op basis van het externe advies, bedankt hebben voor het aanbod om een aanvullende aanvraag in te dienen. Twee aanvragen zijn uiteindelijk afgewezen. Op dit moment zijn er voldoende duurzaamheidstrajecten om in 2013 een meta-evaluatie uit te kunnen voeren. De uitkomsten worden gebruikt om een beleidsnotitie op te stellen voor dit traject.

In 2012 zijn 15 duurzaamheidstrajecten gestart. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2012 er een duurzaamheidsadviseur is gestart met het opstellen van een duurzaamheidsadvies. De behandeling van de basisaanvraag kan dus al in 2011 hebben plaatsgevonden. Van de 15 projecten is vóór 31 december 2012 ook daadwerkelijk een duurzaamheidsadvies opgesteld. Dit heeft geleid tot 6 donaties, 1 afwijzing en 8 projecten waarvan op basis van het duurzaamheidsadvies op 31 december 2012 nog geen aanvullende aanvraag was binnengekomen.

Het totaalbedrag van de 6 duurzaamheidsdonaties in 2012 bedraagt: € 176.343,- (€ 250.000,- begroot).

 

 

 

U bent hier