Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Donaties in aantallen

Het totale aantal aanvragen steeg in 2012 naar 1900. Dat is een groei van 2,15% ten opzichte de 1860 aanvragen van 2011. In dat jaar daalde het aantal aanvragen juist. (2010 ->1880 aanvragen). Vier gemeenten in de regio vallen op door een sterke procentuele stijging van het aantal aanvragen.

  • Hillegom 50% = 3 aanvragen meer in 2012
  • Midden-Delfland 53,3% = 10 aanvragen meer in 2012
  • Noordwijk 61,5 % = 8 aanvragen meer in 201
  • Zoeterwoude 83,3 % = 5 aanvragen meer in 2012

Procentueel was de grootste daling te zien in Rijswijk -60,7% (= -9 aanvragen) en Wassenaar -60% (= -6 aanvragen). Procentueel daalde het aantal aanvragen in Den Haag slechts licht: 9,9%. In aantallen is dit een daling van 82 aanvragen.

Van het totale aantal aanvragen zijn er 106 (5,5 %) afkomstig van basisscholen binnen het programma Groene Schoolpleinen. Hiervan deden 66 scholen een aanvraag voor fase 1 van het programma (maximaal € 3.000,-) en 40 scholen dienden een uitgewerkt plan in voor fase 2 (maximaal € 25.000,-).

Totaal aantal toegekende donaties en garanties

Ontvangen aanvragen per gemeente

Behandelde aanvragen per gemeente

Ontvangen aanvragen per aandachtsgebied

Behandelde aanvragen per aandachtsgebied

Ontvangen aanvragen per doelgroep

Behandelde aanvragen per doelgroep

Alle behandelde aanvragen in 2012

Grootste en kleinste donaties

De hoogte donatie in 2012 bedroeg € 227.500,- voor de Dienst Openbare Bibliotheken Den Haag bestemd voor de inrichting van zes buurtbibliotheken in wijk- en zorgcentra. Er werden bedragen tussen de € 250.000,- en € 525.000,- gereserveerd voor een aantal eigen programma’s van Fonds 1818.

De kleinste donatie was € 100,- voor een Buurt Iftar georganiseerd door studentenvereniging Mashirq.
Hier een overzicht van de kleinste donaties <€ 300,- en de grootste donaties > € 100.000,-

Tot € 300,-

Vanaf € 100.000,-

U bent hier