Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

 

Het aanbod aan workshops voor vrijwilligers van stichtingen en verenigingen die (in potentie) in aanmerking komen voor een donatie van Fonds 1818, is in 2012 uitgebreid. Zowel uit het klanttevredenheidsonderzoek uit 2009 als uit de ijkingssessies in 2012 blijkt dat de behoefte hieraan groot is. Het gaat hier om workshops naast de reguliere workshop fondsenwerving. De doelgroepen voor het versterken van kennis en netwerk zijn primair organisaties die voornamelijk werken met vrijwilligers. Professionele organisaties moeten in hun eigen opleidingsbehoefte kunnen voorzien.
Het gehele aanbod aan workshops is te vinden op de website van Fonds 1818.

Cursus fondsenwerving

Fonds 1818 geeft regelmatig de basiscursus Effectief financieren van projecten. De cursus is bestemd voor medewerkers en vrijwilligers van non-profitorganisaties die opereren binnen de regio van het fonds. De cursus geeft inzicht in de basisbeginselen van het fondsenwerven en is dan ook bestemd voor mensen die weinig tot geen ervaring hebben op dit terrein. De bijeenkomst duurt circa vier uur. Deelname is gratis. De cursus is niet toegankelijk voor charitatieve fondsenwervende instellingen die landelijke campagnes voeren. In 2012 volgden 60 mensen de cursus.

Media en Communicatie

Deze workshop is een voortzetting van het aanbod in 2011. De workshop Media & Communicatie van Hans Ouwerkerk en Danny Verbaan is in 2012 vier maal gegeven in de gemeenten Katwijk, Leidschendam-Voorburg, Leiden en Pijnacker-Nootdorp. In de evaluatie van de bijeenkomsten in Leiden, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp  werd de workshop gewaardeerd  met Goed (69%) tot Zeer Goed (24%). 7% van de respondenten vond de workshop Matig. In totaal zijn ongeveer 100 vrijwilligers bereikt van evenzoveel organisaties.

Bezuinigingen? Hoe nu verder…

In 2011 is gestart met de serie Bezuinigingen? Hoe nu verder… door De Blauwe Noordzee. Deze workshops zijn  in 2012 voortgezet met een serie in Sassenheim voor organisaties uit Leiden en de Duin- en Bollenstreek en een serie in Delft voor organisaties uit de zuidkant van de regio. Beide werden druk bezocht. In de workshops werd  ingegaan op het versterken van de capaciteiten van de eigen organisatie, het opstellen van plannen, het doen van haalbaarheidsonderzoek, het overtuigen van partners en tips om bezuinigingen het hoofd te bieden. In Sassenheim volgden 48 personen één of meerdere workshops, in Delft waren dat er 60. De deelnemers volgden gemiddeld twee workshops.

Social Media

Social Media deskundige Martin Pronk heeft in 2012 vijf  maal de workshop Social Media voor vrijwilligersorganisaties gegeven. (Den Haag 2x,  Leiden, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer). Deze workshop van 2,5 uur geeft inzicht in de manier van denken achter het gebruik van de sociale media. Enige ervaring met het gebruik van bijvoorbeeld Twitter en Facebook is vereist. In de praktijk bleek het niveau van de deelnemers soms ver uiteen te liggen. Om dit op te vangen, is het aanmeldingsformulier aangepast. Deelnemers moeten duidelijker aangeven wat hun ervaring is en wat de leerdoelen zijn. Deze aanpak blijkt te werken.  Er waren 60 deelnemers van evenzoveel organisaties.

Het schrijven van een projectplan

Omdat de adviseurs van Fonds 1818 merkten dat veel organisaties moeite hebben met het opstellen van een projectplan, is een format voor een projectplan opgesteld. Op basis hiervan is een tweedelige workshop ontwikkeld. Deze is in 2012 drie maal gegeven door medewerkers van Fonds 1818. De waardering voor de workshop goed is. Groot nadeel is wel dat de deelnemers, zodra zij iemand van Fonds 1818 tegenover zich krijgen, meer geïnteresseerd lijken in het voorleggen van hun plannen als donatieaanvraag dan in het opstellen van een goed projectplan. Daardoor dreigt de workshop teveel kanten op te schieten en komt de essentie onvoldoende uit de verf. Mogelijk kan dit worden opgelost door een workshop projectplan schijven aan te laten bieden door een externe trainer.

Spreekuren

Op diverse plaatsten in de regio heeft Fonds 1818 spreekuren gehouden. De ene keer waren deze gekoppeld aan een eerdere voorlichtingsbijeenkomst, de andere keer stonden de spreekuren op zichzelf. De spreekuren worden vrijwel altijd georganiseerd door de vrijwilligersondersteuning. Naast Fonds 1818 zijn meestal ook andere fondsen aanwezig zoals het Oranje Fonds en de Rabofondsen.

Cursussen aangeboden door derden

Fonds 1818 werkt regelmatig mee aan bijeenkomsten over fondsenwerving georganiseerd door derden. Vaak zijn dit de vrijwilligerssteunpunten in de regio. De steunpunten nodigen hun achterban uit voor een workshop, een beursvloer of een kennisbijeenkomst. De ene keer is alleen Fonds 1818 te gast, andere keren zijn ook andere fondsen vertegenwoordigd.

MBO en HBO

Fonds 1818 wordt steeds terughoudender bij het geven van lessen voor studenten CMV aan het middelbaar en hoger onderwijs  in de regio. In de praktijk blijkt dat deze lessen veel tijd kosten en weinig concreets opleveren.

Beoordeling conceptaanvragen

Fonds 1818 stimuleert het indienen van een conceptaanvraag. Bij de afdeling Voorlichting en Communicatie komen dagelijks vragen binnen over de mogelijkheden voor een donatie. In een deel van de gevallen kan de communicatieadviseur bepalen of een project binnen de criteria valt. Bij twijfel wordt altijd doorverwezen naar de betreffende projectadviseur.

Om zowel tijd van de aanvrager als van de adviseurs te besparen wordt potentiële aanvragers geadviseerd eerst een conceptaanvraag in te dienen. Dit kan bestaan uit een samenvatting van de plannen. Op basis daarvan kan een adviseur bepalen of het indienen van een officiële aanvraag zinvol is en zo ja, welke punten extra aandacht behoeven.

 

U bent hier