Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

De Uitdaging

 

Vrijwel alle projecten die door Fonds 1818 worden gehonoreerd vloeien voort uit een aanvraag van een organisatie bij het fonds. Bij De Uitdaging is dat anders., daar is Fonds 1818 initiatiefnemer. Het fonds selecteert een gebied waar problemen zijn, maar nog wel een goede sociale infrastructuur bestaat. In de vorm van een wijkvereniging, een welzijnsorganisatie, een sportclub etc. Deze organisaties worden aan tafel uitgenodigd en hen wordt gevraagd wat zij voor de wijk zouden willen realiseren als er een kwart miljoen te besteden zou zijn. Dit project is in 2010 aangeboden aan Laak-Noord (Molenwijk) en in 2011 aan Leiden-Noord.

Laak Noord (Molenwijk)

In 2010 is Fonds 1818 gestart met het project De Uitdaging in Laak Noord in Den Haag. Het project is mede bedoeld om het mogelijk te maken dat de tamelijk afgesloten wijk zich met zijn cultureel erfgoed van de Trekvliet en de Laakmolen aan Den Haag presenteert. Op het terrein aan de Trekvliet bij de Laakmolen wordt een uitspanning gerealiseerd. Via het water en via de doorgaande fietsroute tussen Ypenburg en centrum die aangelegd gaat worden, is deze uitspanning goed te benaderen. Het terrein ernaast langs de Trekvliet wordt verder ontwikkeld voor moestuin/urban farming. Het betekent tevens dat er werkgelegenheid in de wijk wordt geschapen terwijl het gebied ook een ontmoetingsplaats wordt voor de bewoners van Laak Noord. Met het project krijgt de wijk mogelijk ook haar oorspronkelijke naam Molenwijk weer terug. In 2012 is de sociale ontwikkelaar Raam gevraagd ondersteuning te bieden en een architectenkantoor heeft het (demontabele) gebouw, werknaam Kasteel Molensloot, ontworpen. ‘De Witte Roos’ is betrokken bij de duurzaamheidskwaliteiten van het gebouwtje waar het Fonds een extra investering in wil doen. De coöperatie Coöperatief Eigenwijzer (CE) wordt eigenaar en beheerder van Kasteel Molensloot . De fouragering en verkoop van producten zijn zaken die CE door mensen uit de wijk zal laten uitvoeren. Dit gebeurt in samenwerking met de horeca afdeling van het Esloo College. Deze school wordt verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van Kasteel Molensloot en zal het gebouwtje gebruiken als leerwerkdomein voor haar leerlingen. In het gebouw komen ook culturele activiteiten. Het kan daarbij gaan om tentoonstellingen (een galeriefunctie), om debatten (een discussieplatform) of om performances of concerten. Poëzie vormt een extra categorie aan activiteiten. Met de bewoners in de directe omgeving van Kasteel Molensloot zijn afspraken gemaakt om de veiligheid van gebouwtje en gebied eromheen gezamenlijk aan te pakken. Er is ook de afspraak gemaakt dat –indien Kasteel Molenwijk na een jaar een mislukking blijkt omdat het de veiligheid niet vergroot maar verkleind – het gebouwtje afgebroken en verplaatst zal gaan worden. Als alle vergunningen binnen zijn kan er in 2013 met de bouw worden gestart.

Leiden Noord

Eind 2011 werd de Uitdaging In Leiden Noord gestart. Resultaat werd het plan om een aantrekkelijke, multifunctionele ontmoetingsplek te creëren in de Tuin van Noord, het “groene hart” van Leiden-Noord. Een plek om een kop koffie of thee kunnen drinken, een broodje of een ijsje eten, maar je moet er (binnen) ook kunnen kaarten, praten, een (kinder)feestjes vieren, etc. Er is ruimte om sport- en spelmateriaal op te slaan, het is een extra uitvalsbasis voor allerlei (sociaal-culturele, activerende) organisaties en het is de thuisbasis van het buurtmuseum, dat naast een fysieke ook een virtueel element krijgt. Voor jong en oud komen er (buiten) allerlei leuke, gezonde activiteiten. Zoveel mogelijk groepen die daar baat bij hebben (ouderen, jongeren, verstandelijk gehandicapten) worden ingezet bij de realisatie en bij het beheer. Sinds april 2012 zijn de verschillende projectleiders gestart met de afzonderlijke, maar samenhangende projectonderdelen. Het jeugd en jongerenwerk heeft de betrokkenheid van jeugd vergroot door in te spelen op de aanwezige talenten van jongeren om op die wijze “sport en mediation” te verwezenlijken. De werkgroep buurtmuseum Leiden-Noord heeft een plan ontwikkeld voor de eerste vier tentoonstellingen. Na “Mijn Schooltijd” komt: “Mijn Vereniging”, “Mijn Tuin” en “Mijn buurt”. Veel tijd en energie is er gestoken in het ontwikkelen van een toegankelijke website voor het buurtmuseum. De eerste tentoonstelling zal plaatsvinden in “Het Gebouw”, de nieuw gebouwde brede school van Leiden-Noord. Een weerslag van iedere tentoonstelling zal straks terug te zien zijn in het horeca/ontmoetingspunt annex buurtmuseum dat gerealiseerd wordt in de Tuin van Noord. Om een horecaconcept te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de doelen van de Uitdaging zijn er contacten gelegd met o.a. Gemiva en ’s Heerenloo om de horecadienstverlening te combineren met de inzet van zowel vrijwilligers, als mensen met een beperking. De werkgroep participatie is inmiddels op zoek gegaan naar mogelijkheden om “buurtkracht” te ontwikkelen voor het realiseren van “bestuurskracht” (voor de wijkonderneming) en draagvlak onder de bewoners voor vrijwillige inzet en het beheer van het horeca/ontmoetingspunt annex buurtmuseum. Ten slotte zijn er ontwerpen gemaakt voor straks te plaatsen interactieve prullen bakken door jonge industriële designers en het aantrekkelijk maken van de belangrijkste routes naar de Tuin van Noord. Er is in 2012 nog geen horeca/ontmoetingspunt tot stand gekomen. Mocht de bouw ervan na de zomer 2013 plaatsvinden, dan zullen er samen met buurtbewoners tijdelijke voorzieningen getroffen worden op fraaie lente en zomerse dagen, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten in de Tuin van Noord en gebruik kunnen maken van de het groen, water en de voorzieningen. Projectbegeleider voor ons Fonds in Leiden is Vincent Kokke. 

U bent hier