Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Bijzondere Projecten

Door het jaar heeft heeft V&C ondersteuning gegeven aan een aantal bijzondere projecten van Fonds 1818 en een aantal bijzondere projecten geïnitieerd.

IJking Fonds 1818

Het aantal initiatieven dat Fonds 1818 neemt naast het verstrekken van donaties, is in de afgelopen jaren gegroeid. Om te onderzoeken of Fonds 1818 nog altijd op het juiste spoor zit en de activiteiten aansluiten bij de wensen van de aanvrager/klant, is besloten een breed onderzoek te doen. Het proces heeft gelopen van januari 2012 tot en met oktober 2012 en bestond uit twee delen. 1. Kwalitatief onderzoek onder groepen aanvragers. 2. Kwantitatief onderzoek onder alle aanvragers uit 2011 en eerste helft 2012. De uitkomsten van beide delen zijn besproken in de bestuursvergadering van oktober 2012.

Het hele traject is georganiseerd en begeleid door de afdeling V&C. De inhoudelijke resultaten vindt u in het bestuursverslag.

Leidse Fondsendag

Op initiatief van het Leidse Fondsenoverleg is in oktober 2012 de Leidse Fondsendag georganiseerd. De organisatie was in handen van de afdeling Voorlichting en Communicatie van Fonds 1818. Deelnemende fondsen waren het HL Druckerfonds, het WOZFonds, Stichting Heilige Geest- of Arme wees- en Kinderhuis Leiden, het Carolusgulden, Fonds 1818 en het Cultuurfonds Leiden. www.leidsefondsen.nl

Ter promotie is een digitale uitnodiging gestuurd naar ruim 600 relaties van de diverse fondsen in Leiden. Hierop is massaal gereageerd. Ook een groot artikel in het Leidsch Dagblad en een interview op Radio Sleutelstad hebben voor veel bekendheid gezorgd.

Tijdens de bijeenkomst op 19 oktober in het Leidse Volkshuis konden workshops gevolgd worden over fondsenwerving, crowdfunding en sponsoring. Daarnaast waren en plenaire delen waarin de verschillende fondsen zich presenteerden. Tussendoor was er de mogelijkheid voor de bezoekers om met vertegenwoordigers van de fondsen in gesprek te gaan. De workshops waren in korte tijd volledig volgeboekt.

Gedurende de middag bezochten zo’n 350 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit Leiden het Volkshuis. Ambitie is om in 2014 of 2015 opnieuw een Leidse Fondsendag te organiseren. In de tussenperiode zal Fonds 1818 in samenwerking met de andere fondsen meerdere workshops in Leiden aanbieden.

Partnership met voordekunst

In oktober 2012 ging Fonds 1818 een partnership aan met voordekunst. Dit platform voor crowdfunding faciliteert het werven van gelden bij particulieren ten behoeve van creatieve projecten. Via voordekunst wil Fonds 1818 het ondernemerschap bij creatieven in de regio stimuleren en ondersteunen. In de meeste gevallen steunt Fonds 1818 de projecten door het bedrag dat wordt opgehaald met crowdfunding te verdubbelen.

Het partnership bestaat uit een partnerpagina op voordekunst www.voordekunst.nl/fonds1818, het wederzijds promoten van projecten en het aanbieden van workshops crowdfunding door voordekunst (circa 4x per jaar).

De officiële lancering van het partnership is voorafgegaan door een intensieve workshop voor een kleine groep voorlopers uit de regio op het gebied van crowdfunding. Tijdens de officiële bijeenkomst is een meer beperkte training gegeven voor een grote groep geïnteresseerden. Aansluiten gaven de initiatiefnemers van GUTS |1213 uit Leiden en Poëzie aan de Waterkant uit Den Haag een presentatie over hun ervaringen met crowdfunding via voordekunst. Vooral deze praktijkvoorbeelden werden zeer gewaardeerd.

Voor de startbijeenkomst in Het Nutshuis zijn 500 contacten van Fonds 1818 digitaal benaderd. De middag werd door circa 90 personen.

AED’s voor sportverenigingen

In samenwerking met de Hartstichting en Sportservice Zuid-Holland is in 2012 een programma gestart waarbij alle sportclubs met een eigen accommodatie binnen de regio een AED krijgen aangeboden. De clubs betalen een beperkte eigen bijdrage. De overige kosten zijn voor rekening van Fonds 1818. Via de Hartstichting krijgen zij een cursus reanimatie. De afdeling Voorlichting en Communicatie verzorgt alle PR rondom dit programma. Alle sportclubs kregen een mailing met deze folder.

Groene Schoolpleinen

Voor het programma Groene Schoolpleinen verzorgde de afdeling alle communicatie en was nauw betrokken bij de invulling van het programma. In 2012 werden, in samenwerking met de projectmanager een inspiratiebijeenkomst georganiseerd in Delft en een Kennisbijeenkomst in Den Haag. Hier werden door V&C workshops fondsenwerving gegeven.

Sinds februari 2011 is Groene Schoolpleinen actief als community op Facebook. Deze community heeft een groeiend aantal actieve volgers.

In 2012 is vier maal een digitale nieuwsbrief verzonden aan zo’n 300 abonnees.  De praktijk wijst uit dat de nieuwsbrief binnen bijvoorbeeld een commissie wordt doorgestuurd.

Ten behoeve van de website www.groeneschoolpleinen.nl is in 2012 een nieuw filmpje gemaakt. In de eerdere filmpjes ontbraken de ervaringen van de kinderen. In de nieuwe productie staan juist zij centraal. Het filmpje is gepresenteerd tijdens de kennisdag in Den Haag. In de statistieken van Vimeo is te zien dat het filmpje vrijwel dagelijks door één of meerdere bezoekers wordt bekeken.

RTL Nieuws bestede uitgebreid aandacht aan he fenomeen Groene Schoolpleinen. In de reportage werd een bezoek gebracht aan een aantal schoolpleinen die door Fonds 1818 zijn gesteund. Helaas (maar wel begrijpelijk) werd Fonds 1818 niet in de reportage genoemd. Het filmpje is helaas niet langer beschikbaar.

Vrijwel iedere website die iets te maken heeft met groen op school wordt doorverwezen naar www.groeneschoolpleinen.nl

De Komeet

De Komeet is dé cultuurprijs voor jong creatief talent van Fonds 1818 en de gemeente Den Haag. In het najaar van 2011 is de vijfde editie van deze tweejaarlijkse prijs van start gegaan. De prijzen zijn in 2012 uitgereikt aan Paul Timmer voor Haags Hout en Katja Domachowska & Kate Varday voor deZOEP. Timmer won zowel de eerste prijs als de publieksprijs. De organisatie van De Komeet is in handen van The Freshmaker. De afdelingen communicatie van Fonds 1818 en de gemeente Den Haag zijn als supervisor betrokken bij de communicatie van de De Komeet. Alleen de contacten met de media verlopen met name via het fonds.

Voor De Komeet 2012 zijn 22 aanmeldingen binnengekomen. Dit aantal is aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren. Op basis van een uitvoerige evaluatie van De Komeet is besloten de prijs niet langer voort te zetten.

Eerdere winnaars van De Komeet waren: Suzanne Hertogs – Duf Magazine, Dit is Dit – Platform Straatreklame, Sara Vrugt – De Rode Draad, Daan Brinkman & Gosse de Kort – Upside Down.

www.dekomeet.net

 

U bent hier