Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Bestuur

Het bestuur van Fonds 1818 bestaat uit:

Mevrouw dr G. Lycklama à Nijeholt (voorzitter)

De heer dr M.C.E. van Gendt

De heer J. Schinkelshoek

Mevrouw drs L.J. Merkx

De heer mr. R.G. Mazel 

In de statuten is bepaald dat de maximale zittingsperiode van bestuursleden negen jaar bedraagt. Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd, waarna zij tot twee keer toe herbenoemd kunnen worden. 

Over donaties van € 100.000,- of hoger besluit het bestuur.
Volgens het directiereglement heeft de directie de bevoegdheid om zelfstandig te beslissen over donaties en garanties tot € 100.000,-.

Adviescommissie Beleggingen
Per 1 januari 2010

De heer dr M.C.E. van Gendt
Voormalig Executive Director Van Leer Group Foundation, lid bestuur Fonds 1818 (voorzitter)

De heer prof dr R.A.H. van der Meer
Hoogleraar Bedrijfseconomie Rijksuniversiteit Groningen

Secretaris:
De heer ir. B.A.I.M. de Blij
Directeur Fonds 1818

 

 

U bent hier