Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

2013

De afdeling Voorlichting & Communicatie zal een aantal werkzaamheden in 2013 verder uitbreiden.

Deskundigheidsbevordering

Het aantal workshops en cursussen zal worden uitgebreid. Hiervoor is van belang dat steeds wordt gekeken naar de behoefte van de (potentiële) klanten van Fonds 1818. Het merendeel van de trainingen wordt gegeven door externen.

Gemeenschapsfondsen

In 2011 zijn eerste voorzichtige stappen gezet om de mogelijkheden te verkennen voor de opzet van gemeenschapsfondsen binnen de regio van Fonds 1818. In 2012 is Lise Broekaar als onderzoeksstage voor de opleiding Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit gestart met een onderzoek naar gemeenschapsfondsen in Nederland. Hierbij onderzocht zij welke rol Fonds 1818 zou kunnen spelen bij de oprichting van gemeenschapsfondsen in de regio. Conclusie: het initiatief voor een gemeenschapsfonds moet vooral vanuit de gemeenschap komen en niet vanuit een fonds of gemeente. Fonds 1818 kan de oprichting wel op diverse manieren ondersteunen.  In 2013 is Broekaar begonnen met het opstellen van een stappenplan gemeenschapsfondsen. Zij doet dit in nauwe samenwerking met een van de projectadviseurs en de communicatieadviseur.

Samenwerking met het bedrijfsleven

Uit het ijkingsonderzoek is gebleken dat er behoefte is aan meer samenwerking tussen Fonds 1818 en het bedrijfsleven. Het fonds zou hierbij een soort makelaarsfunctie kunnen vervullen tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties. De afdeling V&C is nauw betrokken bij het verder uitwerken van deze plannen.

Groene Schoolpleinen

Het programma Groene Schoolpleinen loopt al in Leiden, de Duin- en Bollenstreek en Den Haag en omgeving. Medio 2012 start het programma in de regio Zoetermeer en Delft. De afdeling Voorlichting en Communicatie verzorgt hiervoor alle communicatie. De afdeling is nauw betrokken bij de Kennisdag Groene Schoolpleinen in april 2012 en de twee Inspiratiebijeenkomsten in Delft en Zoetermeer in de tweede helft van 2012.

Lenteprijs en Herfstpremie

Zowel de Lenteprijs met AD Haagsche Courant als de Herfstpremie met het Leidsch Dagblad worden in 2012 weer uitgereikt.

Digitale Nieuwsbrief

In 2013 wordt gestart met het uitgeven van een digitale nieuwsbrief. Deze zal eens in de twee maanden verschijnen. 

 

U bent hier