Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Publicaties

Fonds 1818 Magazine
Het Fonds 1818 Magazine heeft een nieuwe vormgeving gekregen. Deze is positief ontvangen. Het aantal abonnees op het magazine stijgt nog altijd. Per kwartaal worden ruim 2.000 exemplaren verstuurd naar een vast abonneebestand. Daarnaast wordt een groot aantal exemplaren op aanvraag verstuurd. De thema’s van het Magazine waren in 2016 steeds gekoppeld aan onderwerpen die op dat moment prominent speelden bij het fonds: #1 Van achterstand naar voorsprong, #2 BijDragen aan een bloeiende buurt (bijen), #3 JeugdVakantieLoket en #4 Investeren in Vluchtelingen.  

Digitale Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief werd in 2016 vijf maal verstuurd. De nieuwsbrief heeft nu ruim 2300 abonnees. Incidenteel worden speciale nieuwsbrieven verstuurd aan geselecteerde groepen rondom een bepaald thema. Doel is om de nieuwsbrief ook in 2017 gemiddeld eens per twee maanden te laten verschijnen.

In 2016 is vijf maal een speciale nieuwsbrief bij het Fonds 1818 programma Bijen in de Buurt verstuurd. Deze werd samengesteld door de coördinator van Bijen in de Buurt en de Groene Cirkel Bijenlandschap. Omdat het teveel een nieuwsbrief werd van de Groene Cirkel en weinig relatie meer had met Fonds 1818 is de nieuwsbrief aan hen overgedragen. 

Websites

  • De afdeling V&C beheert de websites van Fonds 1818 te weten www.fonds1818.nl, www.fonds1818-24.nl en www.leidsefondsen.nl
  • Aan de website van Fonds 1818 is een aparte site met het Jaarbericht gekoppeld, http://jaarbericht.fonds1818.nl/.www.fonds1818.nl.
  • De website van Fonds 1818 trok in 2016 59.209 unieke bezoekers. In 2016 is de website volledig responsive gemaakt, d.w.z. dat deze ook goed te lezen valt op een tablet of smartphone. Gelijktijdig is de vormgeving aangepast en de navigatie verhelderd. 
  • De website www.groeneschoolpleinen.nl is overgedragen aan Stichting Oase / Springzaad. Dit netwerk voor groen spelen rolt de groene schoolpleinen uit over heel Nederland. 
  • In samenwerking met een aantal fondsen die in Delft actief zijn is in 2016 de website www.delftsefondsen.nl gemaakt. Dit naar voorbeeld van de website van de samenwerkende Leidse Fondsen. Dit project werd uitgevoerd door de afdeling V&C van Fonds 1818. Ontwerp was in handen van Azim Design. De website is begin januari 2017 gelanceerd.

Promotiefilmpje Fonds 1818<24
In 2015 /2016 is een promotiefilmpje gemaakt voor Fonds 1818<24. Hierin legt een groepje jongeren uit hoe zij een aanvraag bij Fonds 1818<24 hebben ingediend. Het filmpje is geplaatst op de websites, social media en YouTube en is via heel diverse kanalen gedeeld. Ook wordt het getoond tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. De promo is gemaakt door Studio A.

U bent hier