Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Welkom Hier - WIJDOENMEE.NU

Welkom Hier

www.welkomhier.nl 

Eind 2015 was de maatschappelijke discussie over de komst van vluchtelingen verhard. Fonds 1818 heeft contact gezocht met twee mensenrechtenorganisaties gevestigd in het Nutshuis, om te onderzoeken welke rol het fonds kan spelen naast financier.

Er bleek behoefte te zijn aan een platform waar diverse initiatiefnemers elkaar konden ontmoeten, nieuwe vrijwilligers en sympathisanten elkaar zouden kunnen vinden en bovendien een plek waar op genuanceerde wijze de discussie over de komst van vluchtelingen kon worden gevoerd. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt wat voor positieve initiatieven er zijn om vluchtelingen welkom te heten en wordt een sterk tegengeluid gevormd tegen al het negativisme.

Dit is uitgemond in de Manifestatie Welkom Hier op 7 februari 2016 in het Theater aan het Spui die werd bezocht door zo’n 750 mensen. Organisatie was in handen Fonds 1818, Justice and Peace en The Human Security Collective in samenwerking met DB Events. De manifestatie heeft een vervolg gekregen in een light vorm op het Bevrijdingsfestival in Den Haag op 5 mei en met een grote Manifestatie in september 2016 in Theater de Vest in Delft. Ook deze bijeenkomst was druk bezocht. Hier lag de organisatie met name in handen van J&P die het concept ook landelijk verder uitrollen.

De afdeling V&C was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het concept Welkom Hier, bij de organisatie van de Manifestaties en het genereren van publiciteit.

WIJDOENMEE.NU

Een aantal landelijke en regionale fondsen is medio 2016 een aparte pot gestart van waaruit op een laagdrempelige manier projecten voor, door en met vluchtelingen gefinancierd kunnen worden. Uitvoering is in handen van de Haella Stichting. De afdeling V&C van Fonds 1818 is nauw betrokken bij de communicatie rondom WIJDOENMEE.NU

U bent hier