Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Lokale Fondsen

In september 2013 is de Stuurgroep Lokale Fondsen Nederland van start gegaan met als doel het stimuleren van de oprichting van lokale fondsen in heel Nederland. Fonds 1818 ondersteunt dit initiatief financieel en maakt deel uit van de stuurgroep. Medio 2014 is de stichting Lokale Fondsen Nederland opgericht. Doel is dat de stichting uiteindelijk wordt overgedragen aan een nieuw te vormen vereniging van lokale fondsen. (uiterlijk 2019). In verband met het beëindigen van de geldstroom vanuit de Founding Fathers, is besloten al in 2017 het bestuur over te dragen aan vertegenwoordigers vanuit de Lokale Fondsen.

In 2016 namen vertegenwoordigers van het Amstelveenfonds en het Almere Fonds plaats in het bestuur. Het hoofd Voorlichting & Communicatie van Fonds 1818 was sinds 2013 betrokken bij Lokale Fondsen Nederland en was sinds 2014 lid van het bestuur. Eind 2016 heeft zij afscheid genomen in verband met de transitie naar een nieuwe bestuursvorm en andere prioriteiten. Fonds 1818 blijft in 2017 financieel betrokken bij LFN tenzij een andere financier gevonden wordt.

In 2016 diende LFN een aanvraag voor beneficiantschap in bij de Postcode Loterij Nederland. De PLN is hier mogelijk toe bereid mits LFN de Stichting BuurtLink overneemt. In 2016 is onderzoek gedaan naar de technische staat van de bijbehorende website en de levensvatbaarheid van BuurtLink. Op basis daarvan is besloten de aanvraag formeel in te dienen. In februari 2017 wordt duidelijk of het  daadwerkelijk tot een beneficiantschap komt.

In de regio van Fonds 1818 is in 2015 een aantal initiatieven gestart om lokale fondsen op te richten. Het Jacoba van Beierenfonds in Teylingen is in 2015 opgericht. Het Lokaal Fonds Oegstgeest en het Zoetermeerfonds gingen in 2016 van start. In de regio zijn verder wel initiatiefnemers actief maar dit heeft nog niet geleid tot de oprichting van andere lokale fondsen (Delft, Rijswijk, Den Haag-Laak).  Voor alle lokale fondsen geldt dat middelen geworven onder de inwoners van de gemeente waarin het lokale fonds actief is, door Fonds 1818 tot een maximum van € 25.000,- verdubbeld kunnen worden (exclusief donaties vanuit een gemeente).

Meer informatie over Lokale Fondsen Nederland

 

U bent hier