Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Deskundigheidsbevordering

Workshops
Het cursusaanbod van Fonds 1818 is in 2016 voortgezet. Het animo voor de cursussen blijft onverminderd groot. Workshops zijn fondsenwerving, sponsoring, projectplan schrijven, crowdfunding zowel algemeen als voor de kunst, bestuur & management, financieel management en vrijwilligers werven. Behalve bij fondsenwerving zijn alle trainers externen. De gehele organisatie van de workshops ligt bij een externe coördinator die ook zorgt voor publiciteit. De workshops zijn zowel in eigen beheer in Het Nutshuis aangeboden als via de diverse vrijwilligerssteunpunten op verschillende plaatsen in de regio.

Spreekuren
In 2016 is gestart met een spreekuur in de Centrale Bibliotheek aan het Spui in Den Haag. Fonds 1818 schuift iedere donderdagmiddag van 12:30 tot 15:30 uur aan in het loket van Duurzaam Den Haag. Fonds 1818 doet dit op verzoek van DDH. De start van het inloopspreekuur liep stroef. Vaak waren er nauwelijks tot geen bezoekers. Door veel aandacht te geven aan het spreekuur op met name Facebook neemt het aantal bezoekers wel toe. In 2017 zal, al dan niet samen met Duurzaam Den Haag, een social media campagne gevoerd worden om meer bezoekers te trekken.

Voordeel van het spreekuur in de bibliotheek is laagdrempeligheid. Nadeel is dat de adviseurs uiteindelijk toch doorverwijzen naar hun collega en bezoekers dus niet veel verder kunnen helpen dan met een telefoonnummer of e-mailadres.

Op verzoek van vrijwilligerssteunpunten zijn spreekuren gehouden in diverse gemeenten. De spreekuren worden meestal vooraf gegaan door een voorlichtingsavond een aantal weken eerder. Een klein deel van de aanwezigen op de voorlichtingsavond komt naar het spreekuur. Aan de spreekuren doen per keer gemiddeld tien organisaties mee. Ook was het fonds aanwezig op beursvloeren.

Cursussen fondsenwerving gegeven door Fonds 1818
In 2016 is vijf maal de cursus fondsenwerving gegeven. Het aantal deelnemers bedroeg zestig van evenzoveel organisaties. In de cursus wordt een korte introductie gegeven over fondsen in het algemeen en de aandachtsgebieden van Fonds 1818 in het bijzonder. Vervolgens wordt ingegaan op het maken van een goed projectplan, een begroting en een dekkingsplan. De cursus is aangevuld met een klein deel over crowdfunding. Het animo voor deze workshop, gegeven door medewerkers van Fonds 1818, is al jaren groot.

U bent hier