Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

200 jaar Nutsspaarbank & Fonds 1818

In 2018 is het 200 jaar geleden dat in Den Haag de Nutsspaarbank werd opgericht. Dit zal op diverse manieren groots gevierd worden. In 2016 zijn de voorbereidingen hiervoor gestart.

Inhoudelijk
Het programma Uit de Rode Cijfers waarbij twee verkenners op pad zijn gestuurd om verbanden te leggen tussen diverse organisaties die actief zijn op het gebied van schuldhulpverlening, nieuwe stichtingen Leergeld en Urgente Noden op te richten en zo mogelijk het starten van nieuwe projecten aan te jagen.

Geschiedenis
Stadshistoricus Wim Willems is gevraagd onderzoek te doen naar de geschiedenis van de bank. Dit krijgt zijn weerslag in een publieksboekje, een website en een serie documentaires op TV West. Naast het archiefonderzoek wordt ook onderzoek gedaan naar contemporaine verhalen en oral history. www.200jaarnutsspaarbank-fonds1818.nl

Feest
In het weekeinde van de stichtingsdatum 8, 9 en 10 juni 2018 worden diverse evenementen georganiseerd: een diner voor (oud) medewerkers en bestuursleden van Fonds 1818, een publieksdag in de Grote Kerk waarbij klanten van Fonds 1818 zich presenteren, een feest voor klanten en relaties en een lezing over het historisch onderzoek van Wim Willems.

Regiotour
Fonds 1818 gaat ook naar de mensen toe. Er komt een tour door de regio waarin bewoners worden opgeroepen met plannen te komen. Doel is om initiatiefnemers te begeleiden van plan naar project en eventueel ook bij de uitvoering. Organisatie hiervan is uitbesteed.

De afdeling V&C coördineert de diverse activiteiten.

U bent hier