Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

MonumentenFonds 1818

Het Monumenten Fonds 1818 hoort in de donatiebegroting, aangezien de bedragen die Fonds 1818 via het Prins Bernhard Cultuurfonds aan het Nationaal Restauratiefonds (NRF) ter beschikking stelt, ten laste komen van de donaties. In 2015 heeft Fonds 1818 één toezegging definitief gedaan voor de herbestemming van een monument, namelijk voor de pastorie van de protestantse kerk in Leiderdorp.

Inmiddels is in totaal ruim € 1,6 miljoen ter beschikking gesteld van het NRF, waarvan nu ruim € 1,1  miljoen is besteed aan zeven monumenten. Daarnaast is bij Fonds 1818 een bedrag van bijna € 1,4 miljoen op de balans gereserveerd, zonder dat er nu concrete projecten zijn. Bij de start van het Monumentenfonds 1818 is een bedrag van € 3 miljoen voor het revolverend fonds bij het NRF toegezegd, zodat nu het totale bedrag is gereserveerd.

Omdat veel hypotheken op het relatief lage maximum van € 200.000 uitkomen, is besloten het maximum te verhogen tot € 400.000 per hypotheek. De verwachting is dat dit ertoe zal bijdragen dat de beschikbare middelen sneller worden besteed.

U bent hier