Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Crowdfunding

Fonds 1818 heeft al enige jaren een partnerschap met het crowdfundplatform Voordekunst.nl en sinds de zomer van 2015 ook met Voorjebuurt.nl. 

Kort samengevat komt de samenwerking met beide platforms op het volgende neer:

-          Fonds 1818 heeft een eigen webpagina op beide platforms:
            https://www.voordekunst.nl/partners/fonds-1818 
            
https://www.voorjebuurt.nl/special/fonds1818

-          Op jaarbasis worden meerdere workshops en / of spreekuren georganiseerd voor aanvragers van Fonds 1818

-          Er is veelvuldig overleg met elkaar over mogelijk door Fonds 1818 te ondersteunen crowdfundcampagnes in het werkgebied van Fonds 1818

-          Fonds 1818 steunt beide platforms met een financiële bijdrage

Sinds de zomer van 2015 bestaat de ondersteuning van Fonds 1818 aan crowdfundcampagnes van aanvragers uit een bijdrage die maximaal 40% van het te behalen streefbedrag dekt. Er is gekozen voor een bijdrage in het streefbedrag omdat uit ervaring van beide platforms en uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat het stimulerend werkt voor potentiële gevers als het behaalde percentage van het streefbedrag dichter bij de 100% ligt.

Resultaten m.b.t. crowdfunding in 2016 zijn:

-          Aan 34 initiatieven is een bijdrage in de crowdfundcampagne toegezegd voor € 157.470,00

-          24 campagnes zijn succesvol uitgevoerd met een opbrengst van € 345.609,86

-          4 campagnes lopen momenteel

-          6 campagnes moeten nog starten

Geconcludeerd kan worden dat er nog niet één campagne mislukt is! Slechts bij drie grote campagnes is niet de 100% gehaald, maar wel meer dan het minimaal vereiste van 80% van het streefbedrag. 

Streven voor 2017 is wederom diverse workshops crowdfunding te laten verzorgen in het werkgebied voor potentiële aanvragers. De toegezegde bijdrage aan crowdfundcampagnes mag doorgroeien naar € 200.000.

U bent hier