Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Bestuur

Op 1 januari 2016 bestaat het bestuur van Fonds 1818 uit

  • Jan Schinkelshoek - voorzitter
  • Lian Merkx
  • Noor van den Bergh
  • Auke Leenstra
  • Sjoerd Eisma

 

Bestuur en directie Fonds 1818

In de statuten is bepaald dat de maximale zittingsperiode van bestuursleden negen jaar bedraagt. Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd, waarna zij tot twee keer toe herbenoemd kunnen worden. Het bestuur kan besluiten de termijn van een zittend bestuurslid met ten hoogste één jaar te verlengen of te verkorten, teneinde te voorkomen dat meerdere bestuursleden tegelijkertijd aftreden. Het bestuur neemt zo’n besluit slechts met instemming van het zittende bestuurslid van wie de termijn wordt aangepast. 

Over donaties van € 100.000,- of hoger besluit het bestuur.
Volgens het directiereglement heeft de directie de bevoegdheid om zelfstandig te beslissen over donaties en garanties tot € 100.000,-.
 
Beloning bestuur
Van € 8.573,- tot € 11.430,- per jaar. Daarnaast per bestuurslid een vergoeding van € 100,- per bijgewoonde vergadering. 

Adviescommissie Beleggingen
Per 1 januari 2016

De heer Auke Leenstra

De heer Sjoerd Eisma

De heer Willem Boeschoten 

Secretaris:

De heer ir. B.A.I.M. de Blij
 

U bent hier