Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Verantwoording van de overhead

Fonds 1818 belegt een aanzienlijk kapitaal en verstrekt op grond van het rendement daarvan donaties, garanties e.d. De kosten van de organisatie zijn dan ook op twee hoofdzaken terug te leiden: het beleggen van het kapitaal en het verstrekken van donaties. Verreweg de meeste medewerkers van Fonds 1818 zijn betrokken bij het donatieproces. Slechts enkele bemoeien zich met de beleggingen, waarvoor ook veel externe professionele ondersteuning wordt ingeschakeld.

De kosten van het beleggen worden in de regel uitgedrukt als een percentage van het vermogen. In de periode 2007-2015 lag het percentage van het vermogen dat werd besteed aan organisatiekosten vanwege het beleggen tussen de 0,20% en 0,30%. Voor 2016 bedraagt het 0,25%.

De kosten van het verstrekken van donaties worden in de regel uitgedrukt als een percentage van de verstrekte donaties. In de periode 2007-2015 lagen de kosten van het onderzoeken, adviseren en besluiten over donaties, inclusief evaluatie en afrekening, tussen de 14% en 20% van het verstrekte bedrag aan donaties. Voor 2016 is het 16,36% (2015: 14,7%). Het noemereffect, door de stijging van het bedrag aan donaties, speelt hierbij ook een rol.

In de kostenverdeelstaat, een bijlage bij de jaarrekening, worden de berekeningen weergegeven.

U bent hier