Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Donaties in aantallen

Ontwikkeling donatieaanvragen
In 2016 bedroeg het aantal ontvangen donatieaanvragen 1.701. Dit is 8,2% minder dan in 2015 (2015: 1.853). In het verslagjaar zijn 1.188 (68,9%) donatieaanvragen gehonoreerd, 535 (31,1%) werden afgewezen of teruggetrokken. In totaal zijn derhalve 1.723 donatieaanvragen behandeld. In 2015 waren dit 1.876 aanvragen.

Van de 1.188 gehonoreerde donatieaanvragen waren er 542 afkomstig uit Den Haag, 159 uit Leiden, 110 uit Delft en 85 uit Zoetermeer. De overigen waren afkomstig uit andere gemeenten of hadden een regionaal of landelijk karakter.

In 2016 werd totaal een bedrag van € 11,5 miljoen toegewezen, waarvan € 5,5 miljoen voor Den Haag, € 1,4 miljoen voor Leiden, € 1,0 miljoen voor Delft, € 1,7 miljoen voor de regio en € 1,9 miljoen voor overige gemeenten binnen en soms buiten de regio. Een bedrag van € 1,0 miljoen viel vrij.
Er zijn geen aanvragen afgewezen vanwege gebrek aan middelen.

De volgende totaalbedragen (afgerond) zijn toegewezen aan projecten die in 2016 zijn gehonoreerd:

- Educatie €   1,28 miljoen €   1,43 miljoen
- Kunst & Cultuur €   4,00 miljoen €   3,77 miljoen
- Natuur & Milieu €   1,90 miljoen €   1,55 miljoen
- Zorg & Welzijn €   4,80 miljoen €   4,77 miljoen
- Totaal   €  11,98 miljoen €  11,52 miljoen

 

De vijf grootste donaties waren in het verslagjaar:    
             
- Fonds 1818 eigen initiatief, koren zingen voor ouderen €   335.000,--
- Fonds 1818 eigen initiatief, welkom Hier in Den Haag €   268.592,--
- Fonds 1818 eigen initiatief, uitdaging Zoetermeer   €   250.000,--
- Fonds 1818 eigen initiatief, verloren landjes 2017-2018 €   200.000,--
- Fonds 1818 eigen initiatief, jeugdvakantieloket   €   172.500,--
 

 

U bent hier