Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Toekomstvisie

De missie van Fonds 1818 stelt voorop dat mensen zelfstandig en gelijkwaardig kunnen deelnemen in het maatschappelijk leven. Deze doelstelling is de komende jaren onverminderd actueel. Fonds 1818 wil in het werkgebied met overheden, bedrijfsleven en andere organisaties samenwerken om deze doelstelling zo goed mogelijk te realiseren. Daarbij zullen steeds nieuwe werkwijzen worden ontwikkeld. Duurzaamheid speelt daarbij een steeds grotere rol.

Fonds 1818 wil als relatief grote speler in een dicht bevolkt gebied voorop lopen in het ontwikkelen van nieuwe benaderingen van sociale cohesie en duurzaamheid. Vernieuwende benaderingen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld zijn de Groene Schoolpleinen, De Uitdaging, Investeringen vanwege de doelstelling en de extra donatie vanwege duurzaamheid. Bovendien besteedt het fonds steeds meer aandacht aan de training, begeleiding en advisering van aanvragers.

Terwijl het budget omhoog gaat zal de omvang van de staf niet recht evenredig hoeven te groeien. Met automatisering en efficiënt werken kan de groei van donaties grotendeels maar niet geheel worden opgevangen. Overige activiteiten zullen meer inzet vergen.

In de aanloop naar het jubileumjaar2018 worden zowel feestelijke activiteiten als inhoudelijke activiteiten georganiseerd. Natuurlijk komt er een feest voor eenieder die zich bij Fonds 1818 betrokken voelt en ook een reünie voor vroegere medewerkers en bestuurders. Er worden een website en een TV-serie gemaakt die terugblikken op 200 jaar Nutsspaarbank, VSB Fonds Den Haag e.o. en Fonds 1818. Daarbij hoort ook een begeleidend boek.

Inhoudelijke activiteiten concentreren zich tot en met 2018 op ‘financiële zelfredzaamheid’. Drie makelaars proberen de activiteiten op dit terrein in het gehele werkgebied te stimuleren en beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast worden er per gemeente specifieke activiteiten georganiseerd om meer minitiatieven tot stand te brengen en zo de relatiekring van Fonds 1818 uit te breiden.

U bent hier