Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Samenwerkingsverbanden

Fonds 1818 werkt op zeer diverse terreinen samen met andere organisaties. Op deze manier worden krachten gebundeld en expertise gericht ingezet.

·         Jeugdvakantieloket

·         Samenwerkende Fondsen voor Ouderen

·         Cultuurfonds Leiden
(Inmiddels is de formele betrokkenheid van Fonds 1818 geëindigd.)

·         Wijken voor Kunst

·         HAFO - Haags Fondsen Overleg

·         Leidse Fondsen Overleg

·         European Foundation Centre

·         EFFIO

·         FIN

·         De Witte Roos en Haags Milieucentrum

·         AD Haagsche Courant en Leidsch Dagblad

·         MonumentenFonds 1818

.        Stichting Projecten voor Haagse Fondsen
(Hierin worden projecten die voor meerdere Haagse fondsen van belang zijn ondergebracht. Het bestuur wordt gevormd door de rentmeester van de stichting Boschuysen en de directeur van Fonds 1818, met een onafhankelijke derde als voorzitter.)

 

 

U bent hier