Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk - € 400.000

Vrijwilligerswerk vormt een belangrijke spil in onze samenleving. Zonder vrijwilligers zouden vele initiatieven niet van de grond komen. Vrijwel alle organisaties die bij Fonds 1818 voor steun aankloppen, werken in mindere of meerdere mate met vrijwilligers. Deskundigheidsbevordering is het belangrijkste thema binnen het vrijwilligersbeleid van Fonds 1818, waarbij er geen beperkingen gelden qua inhoud, frequentie of hoogte van de donatie. Ook terugkerende projecten op het gebied van deskundigheidsbevordering komen in aanmerking voor een donatie.

Steeds meer wordt een beroep gedaan op vrijwilligers, voor steeds complexere taken. Het begrote budget van € 400.000,- werd vrijwel in zijn geheel besteed. Van de 54 aanvragen werden er 38 positief beoordeeld,  70,37 %.  Voor het gehele domein Zorg en Welzijn was het percentage positief beoordeelde aanvragen 62,77 %.

Vrijwilligersorganisaties hebben niet alleen financiële ondersteuning nodig. Behoeften op het gebied van organisatieontwikkeling, verduurzaming,  fondsenwerving, digitalisering, bestuurlijke capaciteiten en vrijwilligersbeleid komen regelmatig ter sprake in contacten met Fonds 1818. Naast het eigen cursusaanbod, zet het Fonds onverminderd in op ondersteuning van vrijwilligersorganisaties door adviseurs van De Sesamacademie. In 2016 bestond het samenwerkingsverband tien jaar. Een kwartiermaker werkte in de eerste helft van 2016  een ondersteuningsprogramma voor zelforganisaties uit. Een druk bezochte bijeenkomst op 23 mei in het Nutshuis gaf verder richting aan invulling van de functie sociaal makelaar, die in 2017 uitgevoerd zal worden in opdracht van Fonds 1818.

De samenwerking met bedrijven zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen voor vrijwilligersorganisaties. In het werkgebied van Fonds 1818 is het in Arnhem ontwikkelde concept ‘De Uitdaging’ al actief in Den Haag, Delft en Pijnacker-Nootdorp. Zes vrijwillige kwartiermakers voor lokale Uitdagingen worden in 2017 gecoacht door ervaren managers van reeds bestaande Uitdagingen in Pijnacker-Nootdorp en Delft. De zes vrijwilligers hebben zich aangemeld naar aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek in het werkgebied van Fonds 1818. Daaruit is gebleken dat er in 14 van de 15 bezochte gemeenten belangstelling bestaat voor een lokale Uitdaging, waarbij ondernemers in teams aan de slag gaan met lokale, maatschappelijke vraagstukken.

In combinatie met maatschappelijke beursvloeren, waar bedrijven en vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen ontmoeten en diensten uitwisselen, ontstaat er met steun van Fonds 1818 een steeds groter netwerk van ondernemers en maatschappelijke organisaties. In Den Haag draagt Fonds 1818 in 2016 en 2017 bij aan Dromen Denken Doen, een aanpak die alle inwoners van Den Haag via het opbouwwerk stimuleert  vraagstukken in te brengen die door ondernemende mensen en bedrijven opgelost kunnen worden. 

De inzet van jongeren bij vrijwilligerswerk heeft in Zoetermeer anders uitgepakt dan verwacht. Jongeren hebben zich ingezet voor de organisatie van evenementen, maar waren minder enthousiast voor de klussendienst. Vrijwilligers van alle leeftijden en achtergronden willen zich inzetten voor het algemeen nut wanneer het aansluit bij hun eigen interesses en mogelijkheden.

Fonds 1818 blijft ook in 2017 vrijwilligers ondersteunen, door middelen voor coördinatie, deskundigheidsbevordering, ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en (digitale)  netwerken stellen.

In 2017 wordt het budget voor Vrijwilligerswerk € 400.000,-

U bent hier