Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Sport

Sport - € 500.000

Op het terrein van sport komen onder meer aanvragen voor breedtesport projecten om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen en sporten te krijgen, voor honorering in aanmerking. Aanvragen van sportverenigingen worden primair getoetst op ‘toegevoegde waarde’. Dit houdt in dat alleen aanvragen voor projecten met onmiskenbaar een sociaal-maatschappelijk aspect, bijvoorbeeld omdat zij gericht zijn op doelgroepen in een achterstandspositie die (nog) geen lid zijn van de aanvragende vereniging, voor honorering in aanmerking komen.

In de praktijk hebben de meest omvangrijke aanvragen betrekking op verbouwing/(her)inrichting van sportaccommodaties gericht op multifunctioneel gebruik. Toepassing van het criterium toegevoegde waarde betekent dat projecten/activiteiten die tot de reguliere taken/voorzieningen van een vereniging kunnen worden gerekend en uitsluitend de eigen leden ten goede komen, niet ondersteund worden.

In 2016 is een bedrag van slechts € 84.000 besteed aan projecten op het terrein van sport. In 2015 was dit een bedrag van € 438.973.  Een relatief fors bedrag van € 150.000 is in dit jaar gereserveerd om kinderen/jongeren in het werkgebied van Fonds 1818 die door gebrek aan financiële middelen niet in staat zijn een zwemdiploma te halen, een steuntje in de rug te geven. Het project verloopt naar wens.

Verder was in 2015 sprake van een aantal investeringen in clubaccommodaties. Hierbij gaat het om relatief forse bedragen. In 2016 zijn ruwweg zestig aanvragen ontvangen waarvan geen enkele voor de verbouwing van een clubaccommodatie. Fonds 1818 heeft in 2016 uitsluitend aanvragen ontvangen voor relatief kleine bedragen, veelal voor de organisatie van evenementen.

Er is geen verklaring waarom in 2016 geen grotere aanvragen zijn ontvangen. In voorgaande jaren kwamen veruit de meeste aanvragen voor verbouwing/(her)inrichting van clubaccommodaties uit Den Haag. De gemeente wijst aanvragers ook op het bestaan van Fonds 1818 voor eventuele aanvullende financiering.

Voor 2016 wordt het budget verlaagd naar € 300.000.

U bent hier