Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang - € 600.000

Met initiatieven op dit terrein wordt beoogd de situatie van personen in de marge van de samenleving te verbeteren. Doelgroepen zijn dak- en thuislozen, zwerfjongeren, vluchtelingen, verslaafden en ex-gedetineerden.

In 2016 is een bedrag van € 495.354 van het gereserveerde budget van € 600.000,- besteed aan projecten op het terrein van maatschappelijk opvang. Er is sprake van onderbesteding met een bedrag van ongeveer € 100.000,-. Dit bedrag komt overeen met het bedrag dat Fonds 1818 jaarlijks toekent voor leniging van individuele nood in Den Haag. Tot op heden werd de aanvraag hiervoor voor het eind van het voorgaande jaar bij Fonds 1818 ingediend. Door omstandigheden is dit in 2016 niet gebeurd waardoor het donatiebedrag op de begroting van 2017 komt te rusten. In 2016 is aan de verschillende Stichtingen Urgente Noden in het werkgebied van Fonds 1818(buiten Den Haag)  een bedrag van € 89.000 verstrekt.

Fonds 1818  is al jaren actief op het terrein van schuldenproblematiek. Daarbij is de aanstaande viering van 200 jaar Fonds 1818 in het teken van financiële zelfredzaamheid geplaatst. Lokale vestigingen van organisaties als Leergeld en Schuldhulpmaatje (SHM) kunnen rekenen op ondersteuning. In 2016 heeft Fonds 1818 een aanvraag van SHM landelijk ondersteund voor het project Predictive Prevention in Den Haag en een aantal randgemeenten. Hiermee wordt beoogd met behulp van data-analyses voorspellende (predictive) modellen te maken aan de hand waarvan situaties in een eerder stadium geduid kunnen worden als 'zeer waarschijnlijk een financieel probleem tot gevolg hebbend'. Zodoende kan eerder en gericht worden ingegrepen.

Voor 2017 wordt het budget voor Maatschappelijke Opvang op € 600.000 gehandhaafd.

Afgelopen jaar heeft ons Fonds zijn verantwoordelijkheid genomen in de vluchtelingen- problematiek die momenteel speelt. Samen met Het Nutshuis, Justice and Peace en de Human Security Collective zijn bijeenkomsten ‘Welkom Hier’ georganiseerd. Meer informatie onder  Welkom Hier onder Voorlichting en Communicatie.

U bent hier