Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Buurtwerk

Buurtwerk -  € 650.000

Vanuit de gedachte dat sociale samenhang begint bij de mensen in het portiek en op straat ondersteunt Fonds 1818 nadrukkelijk buurt- en wijkprojecten. Ingestoken wordt op het uitlokken van nieuwe initiatieven. Afgelopen jaren heeft Buurtwerk een daling in budgetten en uitgaven gezien (uitgaven 2013: € 359.224 en in 2014: € 341.573).

Sinds 2015 nemen de uitgaven op Buurtwerk weer toe (uitgaven 2015: € 488.219 en in 2016 is er een bedrag van € 640.315,- uitgegeven). Het aantal aanvragen daarentegen daalt wel verder. In 2014 waren dit er nog 144, in 2015 daalde het aantal naar 123 en in 2016 naar 103. Van de 103 aanvragen hebben 78 aanvragers een bijdrage toegezegd gekregen (76%).

De flinke stijging van de uitgaven is niet heel raar. In 2016 is het eigen initiatief  “De Uitdaging Zoetermeer” gestart. Dit project kost € 250.000,- en komt ten laste van het budget van Buurtwerk. 

Bijzondere projecten

Het Circus € 45.000
Na het opheffen van bewonersorganisatie Regentes Valkenbos (in 2015) is er een behoefte ontstaan aan het oprichten van een nieuwe buurtorganisatie. Als transitieproject is door bewoners, het Kunstenaars Collectief, De Nieuwe Regentes en Den Haag in Transitie  ‘Het Circus’ ontwikkeld dat als vliegwiel zal fungeren voor bewonersparticipatie.

Resultaat is dat er een vijftal wijkinitiatieven zijn georganiseerd met als afsluiting een tweedaags wijkfestival. Bij al deze projecten hebben de hiervoor genoemde disciplines samengewerkt (inclusief meer dan honderd bewoners) en zijn er sterke projecten neergezet. Fonds1818 heeft hierin  € 45.000 geïnvesteerd in 2016. In 2017 zullen er vervolggesprekken plaatsvinden over het vervolg van het project. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan het downsizen van personele kosten en meer verantwoordelijkheid voor de bewoners.

Buitenspeeldag i.s.m. Jantje Beton € 10.000
Belangrijke kleinschalige projecten binnen het domein Buurtwerk zijn de buitenspeeldagen. Hierdoor gaan kinderen meer buiten spelen. Ook ontstaat er meer verbinding in de buurt en geven deze dagen een signaal af aan autorijders. De buitenspeeldag-projecten zijn in 2016 geoutsourced naar Jantje Beton. Dit was redelijk spontaan verlopen, maar heeft wel tot een verdubbeling van het aantal projecten geleid (14 aanvragen). In 2017 wordt deze samenwerking voortgezet. Jantje Beton zal aanvullend ook meer inzetten op kinderparticipatie.

Een greep uit andere projecten die binnen Buurtwerk zijn gesteund: inrichting van buurthuizen, allerlei buurt- en wijkfestivals en inrichting van speelplaatsen. 

Budget
Het budget voor Buurtwerk is met € 150.000,- overschreden. Het grote project De Uitdaging zal wellicht volgend jaar een aanvullende donatie nodig hebben. Daarnaast is de Minitiatieven-campagne van start gegaan. Minitiatief is de nieuwe naam voor een burgerinitiatief (groep van minimaal 3 ongeorganiseerde burgers). Het is de bedoeling dat deze campagne meer aanvragen zal opleveren en een beslag op het budget van Buurtwerk zal leggen. Daarnaast vindt Fonds 1818 projecten vanuit de haarvaten van de samenleving belangrijk. Er mag enige ambitie in het domein Buurtwerk zitten. Om deze redenen wordt het budget van Buurtwerk verhoogd naar € 650.000. 

U bent hier