Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Arbeidstoeleiding & Activering

Arbeidstoeleiding & Activering - € 400.000

In 2016 is voor projecten op het terrein van Arbeidstoeleiding & Activering een bedrag van € 252.820 uitgeven. In 2015 was dit € 540.980. Hierbij zij opgemerkt dat in 2015 een bedrag van € 230.000,- is vrijgevallen omdat een  project  na de voorfase gestrand is. In 2015 is voorts een relatief fors bedrag van € 140.000,- toegekend voor het project Sleutelwerken in Leiden, een activiteitencentrum waar onder begeleiding arbeidsmatige dagbesteding wordt geboden - zoals het repareren van auto’s - aan personen voor wie de stap naar reguliere arbeidstoeleidingtrajecten op locatie (nog) te groot is. In 2016 was geen sprake van omvangrijke projecten op dit terrein.

Bij honorering van aanvragen op dit terrein zijn betrokkenheid van lokale overheden en zicht op verduurzaming voorwaarden voor eventuele ondersteuning van Fonds 1818. Zo zijn gemeenten met onder meer de invoering van de Participatiewet en Wmo in 2015 verantwoordelijk voor de participatie van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. In de praktijk blijkt meer dan eens dat aanvragers niet aan voornoemde voorwaarden van verduurzaming en betrokkenheid van gemeenten kunnen voldoen.

Voor 2016 wordt het budget op hetzelfde niveau gehandhaafd als voor 2015.

U bent hier