Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Zorg & Welzijn

In  2016 werd het budget voor het traject Zorg & Welzijn met € 100.000 verhoogd tot € 4.800.000.  Dit bedrag is vrijwel geheel besteed, waarbij het budget voor welzijnswerk overschreden werd met € 635.064. Grotere donaties betroffen de herinrichting van welzijnsvoorzieningen, samenwerking met het bedrijfsleven, ondersteuning van zelforganisaties en de ondersteuning van bewoners bij economische zelfredzaamheid.

Hieronder staat een overzicht van de begroting Zorg & Welzijn in 2016 – begroot en gerealiseerd – en de bedragen die voor de afzonderlijke onderdelen voor 2017 zijn gereserveerd.

Wijzigingen ten opzichte van 2016 worden afzonderlijk beschreven. Verder wordt aangegeven waarop het beleid van Zorg & Welzijn zich specifiek richt en welke grote(re) projecten in 2016 gesteund zijn.

In 2016 zijn binnen het Traject Zorg & Welzijn 701 projecten behandeld tegenover 785 in 2015. Van de beoordeelde aanvragen zijn 440 aanvragen (62,77%) positief beoordeeld.  In 2015 zijn  527 aanvragen (67%) positief beoordeeld. De gemiddelde bijdrage per project is gestegen van  € 9.804 in 2015 naar € 10.747 in 2016. 

 

 

 

U bent hier