Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Natuur

Natuur - € 1.000.000

Algemeen
Het gerealiseerde donatiebedrag in 2016 lag een stuk lager dan de begroting. Grote projecten als nieuwbouw en renovatie van dierenopvang-organisaties, waar er vorig jaar drie van waren, ontbraken dit jaar. Aan de andere kant gingen grote donaties naar het nieuwe programma Verloren Landjes (€ 200.000)  en het grote burgerinitiatief Morslint in Leiden (€ 100.000).

De gebruikelijke mix van aanvragers is te zien: welzijnsorganisaties, dierenopvang, kunstinstellingen, natuurverenigingen, historische verenigingen en educatieve instellingen. Het  aantal moestuinen en andere stukjes groen waar groepen mensen zich verantwoordelijk voor voelen blijft groot. De trend die zich de afgelopen jaren voordeed, waarbij groen als middel tot ontmoeting diende, lijkt gangbare praktijk te zijn geworden. Vrij veel van deze moestuinprojectjes komen binnen via burgerinitiatieven. Hieruit zijn in de afgelopen jaren weer nieuwe fondsprojecten ontstaan, zoals de actie Regenton, Bijen in de Buurt en het Compostproject. In 2016 begon het project Geveltuintjes, in samenwerking met de Gemeente Leiden.

Kinderboerderijen
Een groeiend aantal aanvragen komt van kinderboerderijen. Door het traject met De Blauwe Noordzee dat in 2012 voor de kinderboerderijen is opgezet, hebben de boerderijen binnen het werkgebied van het fonds zich verenigd en zijn ondernemender geworden. Aanleiding voor dit traject was de dreigende bezuinigingsgolf die de kinderboerderijen boven het hoofd hangt, waardoor de gemeenten een deel van de boerderijen afstoten. Door samen op te trekken kunnen de boerderijen hun financiële en maatschappelijke positie enorm versterken.

Het blijkt een constructieve samenwerking met een actief netwerk, waarin steeds meer vrijwilligers actief zijn. Men heeft elkaar leren kennen en er wordt over en weer veel informatie uitgewisseld.

In 2016 is het begeleidingstraject afgesloten, maar blijft een beperkt budget gereserveerd voor het in stand houden van het netwerk, het (laten) organiseren van vier bijeenkomsten per jaar en het laten doorgaan van de Kinderboerderijen Aktief Toer.

 

U bent hier