Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Klimaatfonds

Klimaatfonds Den Haag € 75.000

In 2016 zijn de laatste twee donaties verstrekt binnen het Duurzaamheidstraject. Dit aanbod op maat is beëindigd door een relatief laag bereik (i.r.t. de ingezette financiële en personele middelen) en ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen die de regeling overbodig dreigden te maken. CO₂-reductie blijft echter wel een speerpunt binnen het beleid van Fonds 1818.

Daarom is de samenwerking met het Klimaatfonds geïntensiveerd. Het Klimaatfonds ondersteunt CO₂-reductieprojecten van non-profitorganisaties in Den Haag. Het Klimaatfonds betaalt per 1000 kg CO₂-reductie een bedrag van € 15,- met een maximale looptijd van € 15 jaar. Fonds 1818 wil organisaties stimuleren meer te investeren in maatregelen die de CO₂-uitstoot verminderen. Daarom verdubbelt het Fonds de financiële bijdragen van het Klimaatfonds Den Haag. De bijbehorende administratie is ondergebracht bij het Klimaatfonds.

Het effect is dat, in tegenstelling tot de duurzaamheidstrajecten, met minder personele inzet meer projecten gesteund kunnen worden voor een gemiddeld lagere bijdrage. Een win-win situatie. Verwacht wordt dat in 2017 opnieuw een bijdrage van € 75.000 wordt gestort in het fonds.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent hier