Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Muziek

Muziek - € 840.000

Het budget voor muziek was voor 2016 gesteld op € 900.000. De uitgaven zijn uitgekomen op een bedrag van € 829.895. Dit komt neer op besteding van 92 % van het gereserveerde budget.

Er zijn 226 aanvragen beoordeeld, vier minder dan in 2015.

Binnen de muziek als amateurkunst voert Fonds 1818 een eenduidig beleid: Koren kunnen deelnemen aan Koren Zingen voor Ouderen en daarmee geld verdienen voor hun reguliere activiteiten. Fonds 1818 stelt voor de reguliere activiteiten van koren geen bijdragen beschikbaar. Wel kunnen aanvragen ingediend worden voor bijzondere concerten. Een bijzonder concert is een jubileumconcert of een concert waarbij samenwerking plaats heeft tussen verschillende culturele en/of maatschappelijke organisaties.

Reden voor ondersteuning van koren is niet alleen het bijzondere concert voor een algemeen publiek, maar vooral het ondersteunen van sterke sociale verbanden in onze maatschappij.

De aanname van Fonds 1818 dat koren sterke sociale verbanden zijn, is bevestigd in de meta-evaluatie koren die in 2014 is uitgevoerd. Deze vormt voldoende aanleiding om het bestaande beleid te continueren.

In 2016 is de al eerder ingezette lijn van Fonds 1818 om zich zakelijker op te stellen ten opzichte van onder meer de koren, voortgezet. In veel contractbrieven wordt een vaste eigen bijdrage als voorwaarde opgenomen voor een donatie en/of garantie van Fonds 1818. Ook wordt steeds vaker aangegeven dat Fonds 1818 maximaal een bepaald percentage van de kosten voor zijn rekening neemt. Dit percentage komt zelden boven de 20% uit.

Hiermee wil Fonds 1818 de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager benadrukken en de afhankelijkheid van Fonds 1818 beperken.

Bij de beoordeling van aanvragen voor uitvoeringen en concertreeksen van professionele ensembles, koren en orkesten speelt het criterium een rol dat mensen die normaal gesproken niet snel in aanraking komen met (klassieke) muziek hiervan op laagdrempelige wijze toch kennis kunnen nemen. Een goed voorbeeld zijn de Leidse Hofjesconcerten van Stichting Cum Laude Concerten. Tijdens de Pinksterdagen worden in zo’n vijfentwintig Leidse hofjes concerten verzorgd door “cum laude” afgestudeerde musici voor een zeer breed publiek.

Het onderdeel talentontwikkeling binnen de muziek, exclusief popmuziek, wordt onder meer ingevuld door het Prinses Christina Concours. Deze organisatie biedt jonge talentvolle musici een podium. Deze organisatie, die al ondersteund werd door de rechtsvoorganger van Fonds 1818, de Nutsspaarbank te ‘s-Gravenhage, is één van de trouwste klanten van Fonds 1818. Hoewel het Fonds het Prinses Christina Concours al 20 jaar steunt, bereikt het fonds hiermee elk jaar weer een nieuwe groep muzikale talenten. 

Popmuziek 
Fonds 1818 is op het gebied van muziekfestivals een belangrijke speler in zijn werkgebied. In 2016 steunde het fonds weer een groot aantal (pop)muziekfestivals. Het grootste gedeelte van de donaties ging naar lokale popfestivals. Dit jaar werden, net als in 2015, geen aanvragen gedaan voor de infrastructuur op het gebied van popmuziek.

Voor 2016 wordt het budget voor Muziek verlaagd naar € 840.000. De laatste jaren blijkt dit budget toereikend te zijn.

U bent hier