Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Multidisciplinair

Multidisciplinair - € 600.000

Het budget voor Multidisciplinair is conform het budget uitgegeven, met een overschrijding van € 3.100.

Er zijn in 2016 drie aanvragen meer beoordeeld dan in 2015: 67.

Binnen het domein Multidisciplinair worden projecten beoordeeld die meerdere disciplines verenigen. Denk hierbij aan projecten die bijvoorbeeld zowel muziek als beeldende kunst als onderwerp hebben, dans en theater of vele andere combinaties die denkbaar zijn. Vooral bij festivals is in veel gevallen sprake van multidisciplinaire kunstuitingen.

Steun voor multidisciplinaire projecten past goed in het beleid van Fonds 1818, dat er onder meer op gericht is verbindingen tot stand te brengen. Voor zowel uitvoerenden als publiek is het interessant om kennis te maken met andere kunststijlen. Dit leidt tot ontmoeting en participatie.  

Een bijzonder en vermeldenswaardig project dat Fonds 1818 in 2016 met een bedrag van € 40.000 heeft gesteund is ‘We are Public Den Haag’. ‘We Are Public Den Haag’ is een cultuurlidmaatschap dat voor € 15,00 per maand gratis toegang geeft tot een selectie van minimaal 30 voorstellingen, concerten, films en exposities van cultuurinstellingen in Den Haag. Het doel van We Are Public is het geven van een sector brede promotionele en financiële impuls aan de Haagse culturele wereld.

Doel was per 1 september te starten met 1.000 lidmaatschappen. De start is met drie maanden uitgesteld, maar wel met 1.250 daadwerkelijke leden. Naast Den Haag zullen ook Leischendam, Voorburg, Rijswijk, Leiden, Delft en Zoetermeer betrokken worden bij ‘We Are Public Den Haag’. Met een eenmalige startinvestering kan ‘We are Public Den Haag’ de komende jaren van grote nut zijn voor zowel de culturele instellingen als voor de bezoeker die meer wil ontdekken op het gebied van kunst en cultuur.

Voor 2017 blijft het budget gehandhaafd op € 600.000.

Tot slot
Concluderend kan opgemerkt worden dat binnen de domeinen Beeldende Kunst en Literatuur & Film flinke onderschrijdingen vallen te noteren, maar dat het totale budget op 5,5% na is uitgegeven.

Voor Fonds 1818 blijft het zaak de sociale functie van kunst en cultuur in het oog te houden. De grens tussen ‘kunst om de kunst’ projecten, en kunst met een sociale dimensie is niet altijd even scherp. In de afgelopen jaren is gestreefd naar een zo helder en eenduidig mogelijk beleid op het terrein van Kunst & Cultuur. Dit werpt zijn vruchten af. Potentiële aanvragers blijken over het algemeen goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en ook onmogelijkheden bij Fonds 1818.

Een aandachtspunt voor 2017 is de werkelijke start van Cultuurfonds  Zoetermeer. Na een jaar van gemeentelijke overleggen, zoeken naar geschikte bestuursleden en het aanstellen  van een cultuurmakelaar, zal Cultuurfonds Zoetermeer zich binnenkort presenteren in Zoetermeer. 

U bent hier