Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Erfgoed

Erfgoed - € 900.000

De bestedingen aan erfgoed in 2016 vertonen geen wezenlijke verschillen met het jaar ervoor. Uitgegeven werd in 2016 € 930.987, dit was in 2015 € 933.478. Op een bedrag van negen ton slechts een afwijking van minder dan € 2.500 euro mag bijzonder genoemd worden!

Voor 2016 staat wederom € 900.000 gereserveerd. Van de 105 aanvragen werden er 70 gehonoreerd, waaronder 11 tentoonstellingen, twee verbouwingen, zes restauraties, vier publicaties, meerdere evenementen en een aantal educatieve projecten.

De grootste donaties werden gegeven aan restauraties en verbouwingen van onder meer Museum Boerhaave in Leiden (125.000) en de bijzondere tentoonstelling van Museum Prinsenhof naar aanleiding van de ontdekking van het Straatje van Vermeer ( € 50.000). Tevens ging er wederom een donatie naar het vervolgtraject van het Fonds 1818 programma ‘Dan Doen We Het Zelf!’, gericht op de scholing van erfgoedvrijwilligers. Dit scholingstraject is door financiële bijdragen van de provincie en enkele andere fondsen in 2016 uitgebreid naar de overige delen van de provincie Zuid-Holland. Fonds 1818 heeft op deze manier een waardevolle impuls kunnen geven aan een provinciaal succesvol initiatief.

De meeste aanvragen werden ingediend door historische verenigingen, musea en eigenaren van monumenten.

Geheel in lijn met het beleid is er veel aandacht besteed aan erfgoed van migranten. Met name het erfgoed van Turkse, Hindoestaanse, Surinaamse en Chinese migranten werd belicht in tentoonstellingen en bijeenkomsten.

Vermeldenswaardig is tenslotte het burgerinitiatief Villa Ockenburg, waarbij inmiddels ruim 100 vrijwilligers zich inspannen de totaal vervallen buitenplaats aan te kopen, te restaureren, exploitabel te maken en een levendige ontmoetingsplaats voor de omgeving te creëren. 

U bent hier