Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Beeldende Kunst

Beeldende Kunst - € 250.000

Het budget voor Beeldende Kunst was voor 2016 gesteld op € 300.000. De uitgaven zijn uitgekomen op een bedrag van € 178.550. Dit komt neer op besteding van ‘slechts’ 60 % van het gereserveerde budget.

Een belangrijke reden waarom het budget niet is uitgegeven, is een daling met 25% van het aantal beoordeelde aanvragen. Er zijn 42 aanvragen beoordeeld binnen dit domein.

In 2016 was de driejarige steun aan Beelden in Leiden het grootste project dat Fonds 1818 gesteund heeft met € 37.500. Dit project past in de pilot om stabiele organisaties, die jaarlijks met min of meer gelijkblijvende begrotingen een project uitvoeren dat goed past binnen het donatiebeleid van Fonds 1818, in één keer een meerjarige bijdrage toe te zeggen. Voor organisaties is dit plezierig omdat er zodoende zekerheid is voor meerdere jaren en niet elk jaar weer een uitgebreide aanvraag moet worden ingediend. Voor Fonds 1818 is het ook tijdbesparend omdat niet elk jaar weer een advies moet worden opgesteld.

Een ander aardig project binnen dit domein is het project ‘Young Stars’ van de Leidse kunstenaarsvereniging Ars Aemula Naturae (ARS). Fonds 1818 heeft € 20.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop van tentoonstellingspanelen, zodat 200 tot 250 Leidse leerlingen kunnen deelnemen aan de tentoonstelling van eindexamenwerkstukken in het gebouw van ARS. Met de aankoop van de panelen zorgt Fonds 1818 er voor dat de exploitatiekosten van genoemde tentoonstelling, en ook van andere tentoonstellingen die ARS organiseert, de komende jaren een stuk lager liggen.

In het domein Beeldende Kunst is de scheidslijn tussen professionele en amateurkunsten niet altijd even duidelijk te maken. In hoeverre kan en wil Fonds 1818 de kosten van de betrokken (semi)professionals vergoeden? Hier valt geen eenduidig antwoord op te geven. Dit is afhankelijk van onder meer bereik, doelgroep, impact en het al of niet aanwezig zijn van een educatietraject binnen het project. Het Fonds moet zich er wel van bewust zijn dat relatief weinig kunstenaars een goede boterham kunnen verdienen aan hun kunstenaarschap.

Het budget wordt met € 50.000 verlaagd naar € 250.000.

U bent hier