Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Kunst & Cultuur

Voor 2017 wordt het budget van Kunst & Cultuur met € 60.000 verlaagd naar € 3.940.000.

In 2016 was er een onderbesteding van 5,5% - € 222.000.

Het aantal beoordeelde aanvragen is in 2016 op 629 uitgekomen. Dit zijn er vijftien minder dan het jaar ervoor. Het percentage positief beoordeelde aanvragen is met 0,5% gedaald naar 71%. De gemiddelde bijdrage per project is eveneens licht gedaald en wel van € 8.623 naar € 8.410.

Volgens het uitgangspunt dat al vele jaren geldt, ondersteunt Fonds 1818 vooral de sociale functie van kunst en cultuur. Cultuur kan bijdragen aan talentontwikkeling, participatie en integratie. Bij deze maatschappelijke doelstellingen speelt culturele emancipatie een rol. Daarom steunt Fonds 1818 ook projecten waarmee beoogd wordt bezoekers te trekken die de gebruikelijke toegangswegen naar cultuur niet kennen of niet kunnen betreden. Cultuureducatieve trajecten zijn hier een voorbeeld van.

Vrijwilligers binnen deze sector zijn vaak actief als amateur-kunstenaar. Fonds 1818 ondersteunt dan ook de amateuristische kunstbeoefening, met name als deze ook een sociale functie heeft, zoals bij veel koren het geval is.

Tenslotte heeft Fonds 1818 vanuit het oogpunt van de sociale dimensie van cultuur aandacht voor het culturele klimaat in zijn werkgebied. Zonder een bloeiend cultureel klimaat is er voor kunst en cultuur geen sociale dimensie. Daarom steunt Fonds 1818 ook projecten die gericht zijn op het onderhouden, intensiveren en vernieuwen van het culturele klimaat in zijn werkgebied.


 

U bent hier