Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Voortgezet Onderwijs

Voortgezet Onderwijs (VO) - € 200.000

In 2015 was een dalende trend doorbroken nadat de betreffende projectadviseur meer tijd had geïnvesteerd in de relaties binnen het veld. Dit bleek al snel zijn vruchten af te werpen doordat directies binnen het VO vaker hun weg naar het Fonds vonden.

Ook in 2016 was dit effect merkbaar aangezien het aantal aanvragen slechts licht afweek van het voorgaande jaar: 33 in 2016 tegenover 36 in 2015. Van de 33 projecten zijn er 24 positief beoordeeld (73%). Dit percentage is stabiel. Het hogere aantal aanvragen heeft er jammer genoeg nog niet toe geleid dat het budget volledig werd besteed, maar ook in de uitgaven zit de afgelopen jaren een stijgende lijn. De brede waaier van projecten bestond o.a. extra taallessen  voor vluchtelingen, zomerscholen voor leerlingen met onderwijsachterstanden, acceptatie van Lesbische, Homofielen, Biseksuele en Transgenders (LHBT), beroependagen voor VMBO’ers i.s.m. het bedrijfsleven en het aanleren van sociale vaardigheden binnen het speciaal onderwijs.

Fonds 1818 blijft onverminderd onderwijsprojecten steunen die investeren in een betere startpositie van jeugd op de arbeidsmarkt. Zo voeren JINC Den Haag (€ 30.000) en Champs on Stage (€ 8.000) in samenwerking met scholen en het bedrijfsleven een onderwijsmethoden in, die moeten leiden tot een betere startpositie op de arbeidsmarkt voor jongeren.

Concreet houdt dit in dat 3350 VMBO-leerlingen door middel van bliksembezoeken aan bedrijven, stages en betere loopbaanoriëntatie en -begeleiding bewuster leren kiezen voor kansrijke beroepen en vervolgstudies.  Ze krijgen sollicitatietrainingen die verzorgd worden door medewerkers uit het bedrijfsleven. Hier leren ze de kneepjes van het solliciteren, zoals zorgen voor een goede eerste indruk en een juiste voorbereiding. 

Gezien de stabiele uitgaven binnen dit domein worden het budget in 2017 wederom begroot op €200.000.

U bent hier