Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Hoger Onderwijs

Hoger Onderwijs (HO) - €75.000

Door projecten in het Hoger Onderwijs worden MBO-, HBO- en universitaire studenten in staat gesteld om zich in cultureel en maatschappelijk opzicht te ontwikkelen. Aanvullende voorwaarde is dat de activiteiten ook moeten bijdragen aan contact en onderling begrip tussen studerenden in een stad/regio en de overige bewoners.

In 2016 werden vanuit het Hoger Onderwijs 47 aanvragen bij het fonds ingediend (45 in 2015). De significante stijging na enkele magere jaren in 2015 is ook hier vastgehouden. Hier kan, net als in het VO, vermoedelijk de investering van de projectadviseur in duurzame relaties met het veld debet aan zijn. Van de aanvragen werd 66% positief beoordeeld (+25% t.o.v. 2015).

Het resultaat was een overbesteding van € 21.530. De donaties binnen dit domein kenmerken zich door een hoog percentage herhaal-donaties (ca. 60%). Dit zijn jaarlijks terugkerende projecten, zoals studententheaterproducties, Stukafest Leiden/Delft/Den Haag, de intro’s in Leiden en Den Haag en publiekstentoonstellingen van studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst.

In 2016 werd de start van MOVE Delft gesteund met een meerjarendonatie van € 30.000. Stichting Move draagt bij aan het verbeteren van de leefomgeving van jeugd in aandachtswijken door de participatie van kinderen te vergroten. Onder studie- en studentenverenigingen worden vrijwilligers  geworven die voor de uitvoering samenwerkingsverbanden aangaan met basisscholen, diverse maatschappelijke partners en ondernemingen. De groepen studenten zetten de talenten van de doelgroepen in door ze creatief en projectmatig te laten samenwerken aan een gezamenlijk realistisch doel.

Resultaat: meer betrokkenheid van kinderen bij hun leefomgeving, leerervaringen van studenten en verrassende ontmoetingen tussen groepen die normaal gesproken niet zo snel met elkaar samenwerken. De kinderen worden namelijk ook door de studenten uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op de vereniging, in de studentenhuizen en op de faculteiten.

Voor Hoger Onderwijs wordt in 2017 wederom een bedrag van € 75.000,- begroot.

U bent hier