Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Fonds 1818<24

Fonds 1818<24 - € 75.000,-

In 2016 kwamen 35 aanvragen binnen via Fonds 1818<24, 8 minder dan in 2015. Hiervan werden er 24 positief beoordeeld met een totaal donatiebedrag van € 43.377 (vergelijkbaar met 2015).

Sinds 2016 wordt Fonds 1818<24 ‘ge-outsourced’ richting het Jongeren Informatie Punt. 

De medewerkers van JIP nemen momenteel de intakegesprekken en adviseringen/besluitvorming van de <24 aanvragen voor hun rekening. Deze samenwerking verloopt naar tevredenheid van beide partners. Het JIP is inmiddels goed ingevoerd in het beleid van Fonds 1818, het JIP biedt een laagdrempelige plek voor jongeren om op intake te komen en het JIP heeft bovenal direct contact met de doelgroep/potentiele aanvragers; dit in tegenstelling tot Fonds 1818.

Het succes van Fonds 1818<24 valt of staat met de actieve werving en informatieverschaffing over dit programma. Dit heeft afgelopen jaar onvoldoende prioriteit gehad.

Voor 2017 staat een duidelijke restyle van Fonds 1818<24 in de planning. Gezien het teruglopende aantal aanvragen en de steeds veranderende doelgroep en intermediairs heeft Fonds 1818<24 eind 2016 een bijeenkomst georganiseerd met het netwerk van <24. Hier kwamen een 30-tal jongeren en intermediairs van jongeren op af. Een inspirerende avond leidde tot de volgende conclusies: Er is veel behoefte aan een financieringsmogelijkheid specifiek voor ongeorganiseerde jongeren, echter Fonds 1818<24 heeft geen duidelijke herkenbaarheid voor de doelgroep. Daarnaast is Fonds 1818<24 onvoldoende zichtbaar bij de doelgroep en intermediairs. Ook wordt de procedure – i.t.t. de eerste opzet vanuit Fonds 1818 – als ingewikkeld en omslachtig ervaren en haken jongeren daarmee af.

Fonds 1818 ziet een duidelijke meerwaarde in het bieden van laagdrempelige mogelijkheden voor nieuwe – nog ongeorganiseerde groepen-  zo ook voor jongeren. Er wordt voor gekozen om samen met de afdeling communicatie en het JIP begin 2017 goed te kijken naar de naam/ het beeldmerk en de communicatie uitingen van <24, daarnaast wordt gezocht naar nieuwe manieren om de naamsbekendheid van het fonds te vergroten en dichter bij de doelgroep te komen. Tevens wordt gekeken hoe Fonds 1818<24 een echt laagdrempelige mogelijkheid kan bieden aan nieuwe energie en nieuw initiatief. Daarvoor zal de procedure hoogstwaarschijnlijk moeten worden aangepast/versoepeld.

Vanuit de overtuiging dat dat meer en betere aanvragen oplevert wordt voor 2017 een budget van € 75.000,- gereserveerd.

U bent hier