Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Cultuureducatie

Cultuureducatie € 330.000

Voor cultuureducatie werd in 2016 een bedrag van € 330.000 gereserveerd. Na afloop van 2016 bleek een overbesteding van € 31.400 bij een totaal donatiebedrag van € 361.400. In 2016 werden 29 aanvragen behandeld, waarvan 28 positief werden beoordeeld.

Bij het domein cultuureducatie is een grote diversiteit aan projecten terug te vinden. Het overgrote gedeelte van de projecten bestaat uit een samenwerking tussen een culturele instelling en een onderwijsinstelling, beoordeeld aan de hand van de beleidsnotitie cultuureducatie. Veel aanvragers zijn inmiddels redelijk goed op de hoogte van de voorwaarden die binnen het beleid voor cultuureducatie worden gesteld en dit draagt uiteraard bij aan het aantal positieve besluiten. Daarnaast zijn er binnen dit domein enkele projecten die worden georganiseerd door culturele instellingen met een brede doelgroep, dus niet via het onderwijs.

De hoogste donaties gingen ook dit jaar weer naar cultureel-educatieve programma’s binnen het onderwijs, vooral naar projecten waar veelal langdurig wordt ingezet op bepaalde thema’s en waar wordt samengewerkt met diverse onderwijsinstellingen. Voorbeeld hiervan is de donatie van € 75.000,- aan het Cultuurmenu. De Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea organiseert voor de 12de maal het Cultuurmenu: een programma voor het basisonderwijs waarmee leerlingen, via de collecties van de verschillende musea, kennismaken met diverse aspecten van het cultureel erfgoed.

Daarnaast is hier terug te vinden een donatie aan de Cultuurschakel van € 80.000,-, alsmede een aanvullende garantie van € 15.000,-  voor een tegemoetkoming in de kosten die scholen maken om een museum of theatervoorstelling op locatie te bezoeken. Ook werden diverse kleinere culturele projecten binnen het basisonderwijs gesteund.

Bij de beoordeling hiervan, maar ook bij projecten binnen het voortgezet onderwijs, wordt meer en meer gelet op de samenwerking tussen culturele- en onderwijsinstellingen. Een (financiële) bijdrage van de onderwijsinstelling aan een dergelijk project is steeds een voorwaarde.

Voor cultuureducatie wordt in 2017 een bedrag van € 350.000.- gereserveerd.

U bent hier