Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Educatie

Het traject Educatie richt zich primair op de doelgroep jeugd. De kerndoelen zijn om de jeugd te steunen in hun groei naar volwassenheid en autonomie. Fonds 1818 steunt projecten die bijdragen aan het verwerven van kennis, het benutten van kansen, het ontwikkelen van talenten en de (kunstzinnige) ontplooiing van kinderen en jongeren. De belangrijkste voorwaarden voor steun zijn:

-          projecten vormen een aanvulling op het curriculum en verrijken daarmee substantieel de leeromgeving
-          de jeugd is actief betrokken bij het project
-          de activiteiten zijn gericht op kennismaking en interactie met een bredere doelgroep, zoals bijv. senioren, buurtbewoners en ouders.

Speciale aandacht gaat uit naar projecten die streven naar de verheffing van jongeren die zich in een sociaal economische achterstandsituatie bevinden en naar de participatie van geestelijk en fysiek beperkte jeugd in de samenleving.

Kerncijfers
Binnen het traject Educatie is een stijging waarneembaar in het uitgavenpatroon. Onder- en overbestedingen kunnen per domein afwijken, maar de totale uitgaven vertonen inmiddels een stijgende trend. Voor het jaar 2017 is het budget voor het traject Educatie met € 120.000 verhoogd naar € 1.400.000. De reden hiervoor is dat het budget jaarlijks wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven, die in de periode 2011-2016 jaarlijks stijgen (61% over diezelfde periode). De belangrijkste oorzaken voor de overbesteding in 2016 zijn een succesvolle voortzetting van het donatieprogramma ‘anti-pesten’ en drie grote donaties binnen het domein Educatie Overig. 

In 2016 heeft het fonds binnen het traject Educatie 257 projecten behandeld. Dit is een daling van 11% t.o.v. van het voorafgaande jaar. In absolute aantallen gaat het om 33 aanvragen. De afgelopen jaren lijkt het aantal aanvragen te schommelen rond de 250, waarbij de verschillen vooral werden gemaakt door het aantal aanvragen voor het anti-pest donatieprogramma. Van de aanvragen is 73% positief besloten. Dit is nagenoeg gelijk aan 2015 (71%). Het gemiddelde donatiebedrag is gestegen naar € 7.484 (2015: € 6.331). Deze stijging hangt vermoedelijk samen met incidentele hoge donaties o.a. door het feit dat vaker een meerjaren donatie wordt verstrekt voor succesvolle projecten die structureel een beroep doen op Fonds 1818.

De begroting voor 2017 ziet er per domein als volgt uit:

U bent hier